04 feb 2020

Klimaatbeleid Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

Recent kwam  het zeer lovenswaardige nieuwe investeringsbeleid van de Europese Investeringsbank (EIB) ter sprake, waarmee de EIB niet alleen al haar financieringsactiviteiten volledig afstemt op het klimaatakkoord van Parijs, maar zich bovendien positioneert als een leidende actor in de strijd tegen de klimaatverandering.

Andere internationale publieke investeringsbanken staan op dit moment echter nog minder ver.  Zo bevat de eind 2018 herziene strategie voor de energiesector van de  Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) een aantal positieve elementen, zoals het beëindigen van de financiering voor steenkoolwinning en steenkoolproductie, alsook het terugschroeven van de financiering voor olieprojecten. Deze koersverandering was hoogst noodzakelijk, maar gaat lang niet zo ver als die van de EIB.  De lijst van door de EBRD gefinancierde projecten toont dat deze tussen 2014 en 2017 ongeveer 6,35 miljard EUR uitleende voor energiegerelateerde projecten. Het relatieve aandeel van investeringen in fossiele brandstoffen daalde tussen 2014-2017 enigszins tot 41 procent (2,6 miljard euro) vergeleken met 48 procent in  2006-2011, maar het absolute uitgeleende bedrag aan fossiele projecten kende sinds minstens 2010 een jarenlange stijgende trend, met een piek in 2016 op 774 miljoen euro.

België draagt meer dan 684 miljoen euro (of 2.28% van het totaal) bij aan het kapitaal van de in 1990 opgerichte EBRD, en heeft dan ook niet alleen een zitje in de Raad van Gouverneurs, maar ook een met Slovenië en Luxemburg gedeelde stem in de Raad van Bewindvoerders.


Op een aantal kritische vragen van Kamerlid Dieter Van Besien (Groen) gaf minister van Financiën De Croo volgend antwoord:

"Meer specifiek inzake het klimaatbeleid van de EBRD heeft de raad van bestuur van de EBRD eind 2018 inderdaad een nieuw energiebeleid goedgekeurd voor de jaren 2019-2023. De huidige energiestrategie, die België mee goedkeurde, sluit volledig aan bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en bouwt verder op de ambitie van de bank, om doorheen alle activiteiten van de EBRD energie-efficiëntie en duurzaamheid te bevorderen.

In het kader van die nieuwe strategie zal de EBRD hernieuwbare energieprojecten prioritair ondersteunen. Vandaag gaat het al om de helft van al haar financieringsactiviteiten. Alle vormen van steenkool worden niet langer gefinancierd, evenmin als olie-exploratie. Slechts in uitzonderlijke gevallen zijn oliegerelateerde projecten nog mogelijk, met name wanneer die projecten de uitstoot van broeikasgassen substantieel verlagen of wanneer die projecten passen in de transitie van de totale productieketen naar een CO2-neutrale economie. In de feiten beperkt dat in zeer grote mate de mogelijkheden van de bank om nog te investeren in oliegerelateerde projecten.

Het totale aantal investeringen in hernieuwbare en fossiele energie bedroeg in 2019 bijna 1,3 miljard euro, gespreid over 35 projecten. De investeringen in hernieuwbare energieprojecten waren goed voor 800 miljoen euro of 63 % van het totaal, en hadden betrekking op 31 projecten of 89 % van het totaal. De investeringen in concrete projecten in fossiele brandstoffen waren nog goed voor 475 miljoen euro en betroffen alleen nog gasprojecten.

De criteria die de EBRD tot 2023 hanteert voor de financiering van gasprojecten zijn de volgende.

Ten eerste, minder CO2-intensieve alternatieven krijgen voorrang op gasprojecten, als die er zijn. De keuze voor een gasproject kan niet als dat betekent dat men in de toekomst niet meer zal kunnen overschakelen naar een minder CO2-intensief alternatief.

Ten tweede, gasprojecten moeten technisch en contractueel flexibel zijn. Energieprojecten hebben doorgaans een lange levensduur. Door flexibiliteit in te bouwen, vergemakkelijkt men de transitie naar een minder CO2-intensief alternatief, wanneer zich dat in de toekomst zou aanbieden.

Ten derde, in de economische analyse zal een project rekening houden met alle externaliteiten en wordt een schaduwproject voor CO2 meegerekend.

In 2019 werd door België nog een financiering ondersteund die raakt aan oliegerelateerde activiteiten. Het betreft de participatie van de EBRD in de privatisering van het Griekse Hellenic Petroleum, als onderdeel van het economische aanpassingsprogramma dat loopt tussen de trojka en Griekenland. België pleit er actief voor dat de EBRD bij de eerstvolgende herziening van haar strategie haar klimaatambities volledig in lijn zou brengen met de ambitieuze Europese klimaatagenda.

 

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren