12 feb 2021

Het OCMW mag niet de wachtkamer van de sociale zekerheid zijn

Enkele zeer verontrustende getuigenissen over de achterstand van uitkeringen bij de sociale zekerheid werden gepubliceerd in de pers. Ook eerder werd deze problematiek tijdens verschillende commissievergaderingen gesignaleerd. Deze achterstand heeft zeer verregaande gevolgen voor diegenen die het hardst getroffen worden door de economische gevolgen van de coronacrisis. Zij zien zich genoodzaakt een voorafbetaling te vragen bij het OCMW. Deze situatie is bijzonder acuut. Daarom stelde Dieter Van Besien een actualiteitsvraag tijdens de plenaire vergadering van 11 februari 2021, in de hoop op basis van het antwoord de mensen in deze situatie perspectief te kunnen bieden. 

Het OCMW mag niet de wachtkamer van de sociale zekerheid zijn

De Vivaldi-regering heeft verregaande steunmaatregelen afgekondigd om de vele mensen wiens werk door de coronamaatregelen in het gedrang kwam te ondersteunen. Zo is het regime van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangepast en breed toegepast. De Hulpkas die de werkloosheidsuitkeringen moet verzorgen boekt echter grote vertraging, waardoor sommigen tot vijf maanden moeten wachten voor ze de uitkering krijgen waar ze recht op hebben. Deze ernstige tekortkoming noodzaakt sommige Belgen om bij het OCMW een voorafbetaling te vragen van hun uitkering. Door deze toeloop trekken verschillende lokale OCMW's aan de alarmbel. Zij mogen niet geïnfecteerd worden door de achterstand van de Hulpkas. Het OCMW mag niet de wachtkamer van de sociale zekerheid zijn. Maatregelen om een mogelijke cascade in te dammen zijn nodig. Daarom heb ik tijdens de plenaire vergadering van 28 januari twee duidelijke vragen gesteld aan de Minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne. Zie hiervoor onderstaand filmpje. De volledige tekst van mijn tussenkomst kan je daaronder terugvinden.  

De tekst van mijn tussenkomst

De getuigenissen die de laatste dagen naar boven komen via de media zijn dramatisch. Zo is er de chef-kok die al vijf maanden wacht op zijn uitkering. Vijf maanden, collega's. Die man dreigt ondertussen uit zijn huis te worden gezet. Een mama van drie kindjes probeerde honderden keren om de Hulpkas te bereiken. Pas op het ogenblik dat het geld om eten te kopen voor de kindjes op is, krijgt ze waar ze recht op heeft.

Er zijn dus mensen die geen geld meer hebben om eten te kopen. Dat is niet bij wijze van spreken, dat is letterlijk zo te interpreteren. Hoe komt dat? Dat komt omdat die mensen niet krijgen waar zij recht op hebben, namelijk een werkloosheidsuitkering. Die mensen hebben recht op een uitkering, maar ze moeten wachten, soms maandenlang. Collega's, welke zin heeft het om hier steunmaatregelen te treffen, als wij er niet in slagen om de steun daar te krijgen waar die thuishoort?

Het gevolg is dat onze lokale overheden worden overspoeld. De OCMW's trekken aan de alarmbel. Als mensen nergens anders terechtkunnen, dan kloppen zij aan bij het OCMW, in de hoop daar een voorschot te krijgen van hun uitkering. Het OCMW dient als wachtkamer van de sociale zekerheid. Dat is verontrustend.

Mijnheer de minister, hoe zult u ervoor zorgen dat die mensen eindelijk hun werkloosheidsuitkering krijgen en dat die wachttijden voor eens en altijd tot de geschiedenis behoren?

Om optimaal te functioneren heeft de Hulpkas meer middelen nodig. Bent u bereid om een beroep te doen op de coronaprovisie om de werknemers van de Hulpkas te helpen?

Het antwoord van de minister

Net als u ben ik heel bezorgd over de moeilijkheden die werknemers op dit moment ondervinden met hun werkloosheidsuitkering. De gezondheidscrisis heeft ernstige gevolgen voor de werkgelegenheid, maar dankzij onze sterke sociale zekerheid is een sociaal bloedbad bij werknemers en zelfstandigen vermeden.

Werklozen moeten hun uitkering natuurlijk zo snel mogelijk ontvangen. Het is dan ook van essentieel belang dat de HVW optimaal functioneert.

La situation reste critique, même si elle s'est améliorée. J'ai communiqué des chiffres mardi en commission et vais à nouveau vous les communiquer aujourd'hui. Le nombre de paiements effectués est énorme: on dénombrait 139 779 paiements en novembre 2020, 99 016 en décembre 2020 et 84 811 en janvier 2021. Il reste bien entendu trop de dossiers en attente.

Ainsi, on en dénombre 2 059 pour le mois de novembre, soit 1,4 %, ainsi que l'a rappelé Mme De Jonghe. Toutefois, je tiens à préciser que 500 de ces demandes n'ont été introduites qu'en 2021. Pour décembre, il reste 3 994 dossiers, soit près de 4 % et, pour janvier 2021, le travail est toujours en cours mais il reste environ 10 % des dossiers à traiter. Ces chiffres doivent bien entendu être examinés avec prudence et quelque peu nuancés. D'une part, certaines demandes n'ont été introduites qu'il y a quelques semaines voire quelques jours. À titre d'exemple, 750 dossiers ont été introduits en février 2021 pour le mois de décembre 2020. D'autre part, il faut être prudent car certaines de ces demandes ne conduiront pas, in fine, au paiement d'une allocation de chômage temporaire parce que les personnes qui la sollicitent ne seront pas en droit de l'obtenir. Elles devront dès lors être aiguillées vers d'autres services.

La baisse précitée est également le fruit des efforts supplémentaires consentis par la CAPAC, grâce à l'engagement d'étudiants pour les tâches les plus simples et les tâches répétitives, à la mobilisation des fonctionnaires fédéraux, mais surtout à l'engagement d'une quarantaine de personnes en 2020, financées au moyen de la provision interdépartementale Corona. À l'instar de nombreux d'entre vous, je voudrais saluer le travail des employés de la CAPAC. Depuis le mois de mars, ils travaillent tous les week-ends, vacances comprises. Même à Noël et le jour du Nouvel An, ces travailleurs étaient fidèles au poste.

Het personeel van de HVW werkt enorm hard om de achterstand in te halen, zo hard als het kan, maar men is nu de uitputting nabij. On ne  peut bien entendu pas se contenter de ce qui a déjà été fait et qui a permis de résorber une partie du retard. Il faut poursuivre les efforts, multiplier les initiatives, notamment en matière de digitalisation. Un travail énorme a d'ailleurs déjà été réalisé à ce niveau. En outre, j'ai déjà pris certaines mesures et je continuerai à le faire.

In overleg met de RVA en de HVW heb ik besloten een extra termijn van één maand toe te kennen voor de verificatieprocedure van het dossier. Op die manier maken wij voor de experts van de HVW tijd vrij om complexe dossiers te behandelen.

J'ai également sollicité la provision corona pour faire en sorte que la quarantaine de personnes qui a été engagée dans le courant de l'année 2020 et qui a été formée au traitement de ces dossiers complexes puisse être maintenue au sein de la CAPAC. Ceci permettra de traiter le plus rapidement possible les dossiers en retard, tous les autres dossiers qui viendront s'ajouter à ceuxlà dans les prochains jours et les prochaines semaines et, j'espère le moins possible dans les prochains mois. Il est essentiel que chaque personne qui a droit à une allocation puisse l'obtenir dans les plus brefs délais.

Mijn repliek

Mijnheer de minister, u zegt dat vooruitgang is en beseft dat het probleem groot is. Dat is goed, maar dat is niet genoeg. Elk vertraagd dossier is immers geen nummer maar een mens met een familie. Dat is eten op tafel. Dat is huur die moet worden betaald. Mensen moeten correct worden geïnformeerd en de uitkeringen moeten op tijd worden betaald. Dus moeten die wantoestanden zo snel mogelijk worden opgelost.

Er werd al extra personeel aangeworven bij de Hulpkas. Ik weet ook dat elke werknemer bij de Hulpkas zijn of haar uiterste best doet om elk dossier zo snel mogelijk af te werken. Er zijn echter meer middelen nodig.

Ik heb van u begrepen dat u bereid bent de coronaprovisie van 2021 aan te spreken om bijkomende inspanningen te doen. Dat doet mij plezier. Wij zullen het dossier blijven opvolgen.

Conclusie

Zoals de minister aangeeft zijn er door de Hulpkas grote inspanningen geleverd om doorheen de coronacrisis de toegenomen werkdruk bij te benen. Zonder afbreuk te willen doen aan die inspanningen, kampen zij die geconfronteerd worden met de resterende achterstand evenzeer met zeer grote problemen. De achterstand betekent voor sommigen dat zij te maken krijgen met een uithuiszettingsbevel of niet langer brood op de plank kunnen leggen. Het is dan ook goed dat de minister zich bereid toont de coronaprovisie van 2021 in te zetten om de werking van de Hulpkas te versterken. Hopelijk betekent dit dat er nooit meer een actualiteitsdebat over de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen nodig zal zijn. In alternatief geval zal mijn fractie steeds klaar staan om de impact van deze problematiek aan te kaarten.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren