24 nov 2021

Aftrekbaarheid van beroepskosten

Tijdens de commissievergadering van 24 november 2021 stelde Dieter Van Besien een vraag aan de minister van Financiën over de aftrekbaarheid van bepaalde beroepskosten. Het gaat hier in het bijzonder over de situatie waarbij een vennootschap een onroerend goed koopt en dit als vorm van bezoldiging aan een werknemer (veeleer in leidinggevende functies) ter beschikking stelt.  In dit geval kunnen de kosten in verband met de aankoop van het onroerend goed door de vennootschap worden ingebracht als fiscaal aftrekbare beroepskost. Voor de werknemer geldt ook een voordelige fiscale behandeling, omdat deze bezoldigingsvorm fiscaal behandeld wordt als een voordeel aller aard. Door de voordelige fiscale behandeling worden deze constructies soms gebruikt voor het aankopen van luxeappartementen aan de Belgische kust. Het leidt tot fiscale optimalisaties en neveneffecten op de vastgoedmarkt die volgens Dieter Van Besien niet de bedoeling kunnen zijn. Hij vroeg de minister dan ook naar zijn plannen om dit recht te zetten, en wees op enkele mogelijke oplossingen.

Mijn vraag aan de minister

Minister, uw directe voorganger en uw eigen partij gaven in het verleden aan de fiscale aftrekbaarheid van vastgoed te willen beperken. Hiervoor diende de Cd&v in de vorige legislatuur een wetsvoorstel in om een extra lid toe te voegen aan artikel 49 WIB. Dit zou tot gevolg hebben dat de fiscale aftrekbaarheid van beroepskosten in het algemeen opnieuw beperkt zou worden tot die kosten die in een noodzakelijk verband staan met de maatschappelijke of werkelijke activiteit van de belastingplichtige. Indien de vennootschap de kost was aangegaan om haar werknemers te bezoldigen zou er nog een bijkomende voorwaarde gelden, m.n. dat de bezoldiging de werkelijke prestaties van de werknemer niet mag overtreffen.

Er is nog een andere optie om de fiscale aftrekbaarheid te beperken, en waaronder o.a. de fiscus voor pleitte in de recente zaak die dit thema opnieuw onder de aandacht bracht. De fiscus is van oordeel dat er een zeker proportionaliteit moet  bestaan tussen enerzijds de belastingvermindering die de vennootschap bekomt door de fiscale aftrek, en anderzijds het belastbare voordeel van alle aard van de bezoldigde. Een billijke verhouding tussen de twee eisen zou het instrument van de fiscale aftrek minder interessant maken voor belastingoptimalisatie.

Gegeven de stijgende prijzen op de woningmarkt heb ik hier al meermaals gepleit om het beleid waarin woningen worden gepromoot als beleggingen sterk bij te sturen. Nochtans vormt die aantrekkelijkheid net de reden waarom verschillende rechtshoven het kopen van woningen als beroepskost en het ter beschikking stellen ervan als bezoldigingsvorm in principe aanvaarden. Door de uitdagingen op de vastgoedmarkt lijkt het aanpassen van artikel 49 WIB zodat specifiek woningen worden uitgesloten van deze vorm van het gebruik van de aftrekbare beroepskosten, legitiem. Het recht op onderdak is immers een mensenrecht dat door speculatieve druk op de vastgoedmarkt in het gedrang komt.

Er zijn mijn inziens uitdagingen voor verschillende van deze werkwijzen. Daarom heb ik de volgende vragen voor u:

1) staat u in overleg met uw eigen administratie over een wijziging van artikel 49 WIB? Begrijpt u de stellinginname van de fiscus in de recente zaak voor het Gentse Hof van Beroep?

2) Kunnen wij een initiatief van u verwachten om de fiscale aftrekbaarheid te beperken en wanneer zal dit het geval zijn?

3) Wat vindt u van de drie hierboven genoemde voorstellen om artikel 49 WIB aan te passen?

Het antwoord van de minister

In dit stadium onderzoekt de administratie, zoals gebruikelijk, de mogelijkheid om een cassatievoorziening in te stellen tegen het arrest van 26 oktober 2021. Mijn administratie is belast met het voorbereiden van de bredere fiscale hervorming die in het regeerakkoord is aangekondigd. In de hoofdlijnen van deze hervorming staan maatregelen om de fiscale optimalisatie tot een minimum te beperken. Hierbij zal worden nagegaan of de fiscale wetgeving inzake de aftrekbaarheid van beroepskosten dient gewijzigd te worden, rekening houdend met de rechtspraak.

De drie in uw vraag genoemde voorstellen kunnen deze oefening ondersteunen. De verschillende oplossingen moeten evenwel vanuit een algemeen perspectief worden bekeken, eerder dan met het oog op een specifieke situatie.

Mijn repliek

Wij streven naar een fiscaliteit die zo rechtvaardig mogelijk is. Ik weet dat u hetzelfde doet.

De grote fiscale hervorming is inderdaad een kans om veel recht te trekken dat krom is.

Het is echter misschien niet nodig om alles onder de noemer van die grote hervorming te doen.

Misschien zijn er quick wins die sneller en efficiënter buiten die grote hervorming mogelijk zijn. Misschien is dit er een. Dat debat zal in elk geval nog terugkomen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren