01 jun 2021

Hoog tijd voor een bankierseed

Tijdens de commissievergadering van 1 juni 2021 heeft Dieter Van Besien de Minister van Financiën ondervraagd over de stand van zaken van de bankierseed. De wetgeving die de bankierseed voorzag werd op initiatief van Groen in 2019 aangenomen, maar de uitvoeringsbesluiten die effect moeten geven aan de wet moeten nog worden genomen. Het aannemen van een Belgische bankierseed is voorzien in het Regeerakkoord. Dieter Van Besien vroeg dan ook hoe het zit met het sectoroverleg op basis waarvan de bankierseed vorm zal krijgen. Hieronder kan u de vraag van Dieter Van Besien, het antwoord van de Minister en de repliek van Dieter Van Besien terugvinden.

De bankierseed

De wet van april 2019 werd aangenomen om een bankierseed en een daaraan gekoppelde tuchtrechtelijke regeling in te voeren. De motivatie voor dit wetsvoorstel is vandaag nog altijd actueel. Het vertrouwen in de financiële sector is na de crisis van 2008 immers nog niet helemaal  hersteld. Op verschillende momenten tijdens de covidcrisis is dit duidelijk geworden. De negatieve berichtgeving over het gedrag van  bankmedewerkers werd snel opgepikt, terwijl zeker in het begin van de coronacrisis de banken via een soepele kredietverlening een grotere economische terugval vermeden hebben. De achterdocht is er dus nog steeds.

Een deontologische code afsluiten in overleg met de sector, die regels naleven en aan de buitenwereld tonen dat overtredingen gesanctioneerd worden, zijn ook vandaag nog belangrijke stappen om het vertrouwen te herstellen. Een bankierseed is een van de maatregelen om de  bankensector te verbeteren. Zowel de banken als de burgers hebben daar baat bij. In het regeerakkoord en in uw beleidsverklaring staat dat er werk zal worden gemaakt van een bankierseed in uitvoering van die wet van 2019.

Wat is de stand van zaken in het overleg met de bankensector om tot een gedragscode te komen?

Welke eventuele twistpunten of moeilijkheden moeten nog worden opgelost?

Zal de Belgische bankierseed sterk afwijken van de bankierseed die sinds 2015 in Nederland geldt? Zo ja, op welke vlakken en waarom?

Wanneer kunnen wij het ministerieel besluit verwachten dat de bankierseed tot stand zal brengen? Tegen wanneer zal die bankierseed ten laatste afdwingbaar worden?

Het antwoord van de Minister

U heeft in mijn beleidsnota inderdaad gezien dat er in overleg met de sector en in uitvoering van de wet die aangenomen werd tijdens de vorige legislatuur een bankierseed zal worden ingevoerd. Momenteel hebben wij contact met de FSMA, die een gedragsregeling zal uitwerken en ook een analyse zal maken van bestaande regelingen. U verwees naar Nederland, maar er wordt ook gekeken naar wat er in andere Europese lidstaten daaromtrent beschikbaar is.

Zodra die tekst beschikbaar is, zal ik die bespreken met de sector, voorleggen aan de regering en dan hier ook toelichten. Over een deadline kan ik u vandaag geen verdere informatie verschaffen, maar we proberen het overleg en het dossier vooruit te doen gaan.

Mijn repliek 

De bankierseed is één van de laatste wetten die werden goedgekeurd tijdens de vorige legislatuur. Het is een manier om het vertrouwen van het publiek in de grote banken te vergroten. Tijdens en na de financiële crisis was dat absoluut nodig en ook nu, in een nieuwe crisis waar de banken en de financiële wereld niet als dusdanig bij betrokken zijn, voelt men opnieuw dat wantrouwen. Dat wordt ook niet verholpen door anekdotes over bepaalde kredietaanvragen in de voorbije maanden. Een bankierseed kan dus helpen om dat vertrouwen te versterken. De wet is ondertussen twee jaar oud en de invoering ervan is deels vertraagd. U kan er geen deadline op plakken, maar ik hoop dat dit asap kan worden ingevoerd.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren