21 dec 2021

De begroting van 2022 werd goedgekeurd

Tijdens de plenaire vergadering van 21 december werd de begroting 2022 besproken. Deze begroting werd opgemaakt toen men er nog van uitging dat de hoge vaccinatiegraad zou betekenen dat het coronavirus een verwaarloosbare impact op onze maatschappij zou hebben. Ondertussen zijn deze inzichten veranderd. Desondanks kan men zich vandaag nog steeds focussen op de keuzes die deze regering maakt. Dieter Van Besien lichtte deze keuzes toe in het parlement, en legt uit waarom zijn fractie de begroting mee aanneemt.

De begroting van 2022

Bekijk in onderstaand filmpje een deel van mijn tussenkomst, lees eronder door voor mijn volledige tussenkomst.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdieter.vanbesien%2Fvideos%2F441840720980297%2F&show_text=true&width=476&t=0" width="476" height="591" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

De tekst van mijn tussenkomst

Niemand van ons had enkele maanden geleden kunnen voorspellen dat we vandaag ons begrotingsdebat weer in deze setting moeten voeren. De coronacrisis domineert al bijna twee jaar ons land en de hele wereld. En het is duidelijk dat het nog niet gedaan is en dat we ook niet kunnen voorspellen wat de toekomst ons zal brengen.

Daarom roept Ecolo-Groen vandaag op om nederig te zijn: de regering dient deze begroting in, op basis van de situatie zoals die kenden bij de opmaak. Maar, we weten allemaal dat er een grote kans is dat we opnieuw aanpassingen zullen moeten maken omwille van de verdere evolutie van het virus. Aanpassingen die we maken ten goede van onze samenleving: extra financiële steun aan zij die het moeilijk hebben, middelen om onze economie te ondersteunen of recht te houden. Ik hoop dat iedereen daarvoor het nodige begrip heeft, en de nodige samenwerking zal tonen wanneer het nodig is.

Politiek is een mooie stiel. Het kan écht het leven van de Belgen veranderen. Dat deed Vivaldi dit jaar. We zijn solidair: we zorgden voor betaalbare energiefacturen voor 1 miljoen gezinnen. Er kwamen meer handen aan het bed door het zorgpersoneelfonds. De minimumpensioenen én de uitkeringen worden opgetrokken. We tonen daadkracht: 55% van de federale relance-uitgaven gaan naar de klimaattransitie. En we hebben een Belgisch klimaatplan om CO2 uitstoot drastisch te reduceren. We verdriedubbelen onze capaciteit van windenergie op zee en we bouwen een netwerk voor waterstof. Maar we hervormen ook: met belangrijke hervormingen bij justitie, zoals het seksueel strafrecht, en de eerste stappen werden gezet voor een belangrijke fiscale hervorming. En het belangrijkste misschien: de stappen naar 100% hernieuwbare energie worden zonder veel drama elke dag gezet.

Wat vandaag voorligt is de begroting om onze ambities van 2022 waar te maken, ook naast de bestrijding van Corona.

Concrete maatregelen op de korte termijn, maar vooral ook maatregelen die een lange termijn visie ondersteunen.

Dat is voor ons heel belangrijk. Ik haal er enkele uit:

Een ambitieus investeringsplan voor de toekomst. Investeringen die ons moeten leiden naar de economie van de toekomst. En dat zal niet de economie van het verleden zijn. Wereldwijd zien we de transitie naar een hernieuwbare economie. Digitalisering wordt versneld doorgevoerd, onze manier van transporteren – zowel personen als goederen – wordt herbekeken. Er moeten aanpassingen komen aan de huidige vorm van globalisering.

Een belangrijke rol in dat verhaal is weggelegd voor de Federale Participatie en InvesteringsMaatschappij (FPIM). Die zal meer en meer de unieke plaats zijn voor het beheer van alle participaties van de federale overheid. Bovendien beheert zij een belangrijk fonds, het transformatie en transitie fonds, om bijkomende investeringen in onze economie te realiseren. Investeringen die bedrijven zullen helpen te oriënteren richting de economie van de toekomst.

Wat transport betreft investeert deze regering in het spoor. Het is de ambitie van ons land om een internationale draaischijf van treinverkeer te worden, en om pendelaars de dienstverlening te geven die ze verdienen. Daarom worden de toelagen aan deze bedrijven sterk opgetrokken.

Naast investeren, focussen we ook op de fiscaliteit.

Op korte termijn verschuiven we middelen van grootverdieners naar gewone gezinnen.

Een taxshift van profvoetballers, expats en de mensen met een goedgespijsde effectenrekening richting 1 miljoen gezinnen die we ondersteunen om hun energiefactuur te betalen.

Maar: we werken ook aan een grondige hervorming van onze fiscaliteit. Sleutelwoorden daarin zijn: moderner, eenvoudiger, rechtvaardiger. Iedereen moet zoveel mogelijk bijdragen volgens eigen daadkracht. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Tegelijk moet het nieuwe systeem toelaten om sturend te blijven werken. Meer belasten van de dingen die je niet graag hebt en dus wilt afraden, en minder belasten van dingen die je wel graag hebt, en dus aantrekkelijker wilt maken.

Het verlagen van de lasten op arbeid is hierbij een belangrijk onderdeel. Dat zal grondig moeten uitgewerkt worden in de belastinghervorming, maar daarmee beginnen we ook reeds op korte termijn.

Volgend jaar komt er een taks shift die de lasten op arbeid vermindert, en die ten goede zal komen van iedereen die werkt, zeker ook van de middenklasse. We moeten bij de grote fiscale hervorming natuurlijk veel aandacht hebben voor de lagere lonen, iedereen moet loon naar werk krijgen. Maar we mogen de middenklasse ook niet vergeten. Dat zijn de mensen die vandaag heel veel bijdragen, en we moeten ook daar de lasten verlichten.

En daarom gaat er speciale aandacht naar de écht sterke schouders, die vandaag niet of weinig bijdragen. Het gaat dan over grote bedrijven, multinationals en digitale reuzen. Zij staan symbool voor die sterke schouders die niet hun deel van de last dragen. Hier zal aan gewerkt worden via internationale samenwerking.

Het gaat dan ook over de valsspelers. Diegenen die frauduleus aan hun bijdrage ontsnappen. De regering heeft een ambitieus fraudeplan om die valsspelers te pakken, en te laten bijdragen. Dat is voor ons allemaal een top-prioriteit.

Maar ik zei daarstraks dat lange termijn een belangrijk onderdeel is van dit Vivaldi-project. Daar wil ik toch even op terugkomen.

Men verwijt politici vaak dat ze enkel denken op korte termijn. Ik begrijp dat verwijt. Elke paar jaar is er een verkiezing, en is er de verleiding om kiezers hier en nu dingen te beloven. Maar kiezers vragen ook lange termijn visie van politici. Die vragen ook om verder te kijken dan de neus lang is. En als je dat doet, dan ben ik er zeker van dat de kiezer dat zal appreciëren en belonen.

Een crisis als Corona dwingt je om na te denken over de langere termijn. Een probleem zoals de klimaatverandering doet dat nog veel meer. Daarom kijken we verder vooruit en maken we keuzes die niet altijd evident zijn voor de korte termijn, maar die wel de beste keuze zijn voor de lange termijn. Want wij voeren niet alleen politiek voor morgen, maar voor overmorgen en alle dagen daarna.

En de lange termijn, die begint vandaag. Het zijn inspanningen van vandaag met een eindpunt ver voorbij de volgende verkiezingen. Het lange-termijn project bij uitstek waar deze regering de schouders heeft onder gezet is de energietransitie. Een project met een horizon om in de toekomst een 100% hernieuwbare energievoorziening te hebben. Propere energie, van bij ons, en dan ook nog eens de goedkoopst denkbare energie. Het is een visie waar we morgen nog niet zullen zijn. Het is een lange weg. Maar het is de juiste ambitie.

Om de langetermijn visie van deze regering samen te vatten wil ik de toenmalige co-formateurs citeren uit de inleiding die zij geschreven hebben bij het regeerakkoord:

“Het Europees voorzitterschap in 2024 moet het orgelpunt worden van een hele reeks diepgaande economische, sociale en milieu-hervormingen die ons land moeten moderniseren. In 2030, bij de viering van tweehonderd jaar België, moet ons land er staan als toonbeeld in Europa van economisch dynamisme, doeltreffende solidariteit en duurzame ontwikkeling.”

Beste collega’s, onze fractie zal deze begroting met overtuiging goedkeuren.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren