28 sep 2020

Bekendmaking van niet-financiële informatie: nood versterking fundamenten voor duurzame investeringen

In haar mededeling van 11 december 2019 over de Europese Green Deal stelde de Commissie zich als doel de richtlijn inzake bekendmaking van niet-financiële informatie (Non-Financial Reporting Directive ofte NFRD) in 2020 te herzien als onderdeel van de strategie om de fundamenten voor duurzame investeringen te versterken, in navolging van de resolutie van het Europees Parlement van 29 mei 2018 over duurzame financiering en de conclusies van de Raad op 5 december 2019 over het verdiepen van de kapitaalmarkten . Overeenkomstig die mededeling hield de Commissie tussen 20 februari 2020 en 11 juni 2020 een openbare raadpleging over de herziening van de NFRD . Toezichthouders en nationale autoriteiten werden ook expliciet uitgenodigd om aan deze raadpleging deel te nemen.

Artikel 19 bis van de jaarrekeningrichtlijn (dat door de NFRD in de jaarrekeningenrichtlijn werd opgenomen) verplicht bedrijven momenteel informatie openbaar te maken over vier niet-financiële aangelegenheden, in de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de onderneming: milieu, sociale en werknemerskwesties, mensenrechten, omkoping en corruptie. Deze komen overeen met de "duurzaamheidsfactoren" zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 24, van Verordening 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.

De NFRD werd in Belgische wetgeving omgezet via de wet van 3 december 2017 betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen en neemt deze verplichting woordelijk over (" In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de groep alsmede van de effecten van zijn activiteiten die minstens betrekking heeft op de sociale, de personeels- en milieu-aangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping")

Kamerlid Dieter Van Besien ondervroeg de minister van Economie over de Belgische positionering over de verduurzaming van deze wetgeving. Minister Muylle gaf aan nog geen suggesties aan de Europese Commissie te hebben gedaan, en af te zullen wachten welke voorstellen de Commissie op tafel legt.

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren