27 mei 2020

Belastingaangifte weduwen en weduwnaars

In de belastingaangifte voor het jaar waarin iemands partner gestorven is, moet de achtergebleven partner aanduiden of hij/zij kiest voor een afzonderlijke aanslag, of voor een gemeenschappelijke aanslag op naam van zichzelf en de nalatenschap van de overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

"Om misverstanden te vermijden" krijgt deze groep belastingplichtigen geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer. Dit zorgt er voor dat deze belastingplichtigen zelf moeten proberen te bepalen wat voor hen de aanbevolen belastingaanslag is. De Fiscale Bemiddelingsdienst formuleerde in 2011 daarom de aanbeveling om te laten onderzoeken of de keuze niet kan worden geautomatiseerd, uitgaande van het meest voordelige resultaat voor de betrokkene. De Algemene Administratie Fiscaliteit merkte toen op dat de keuze niet geautomatiseerd kon worden, omdat de belangen van de langstlevende partner kunnen verschillen van deze van de erfgenamen van de overleden partner. De twee vorige ministers van Financiën meldden dat het technisch bovendien zeer moeilijk te realiseren zou zijn om bij het voorstel van vereenvoudigde aangifte steeds drie berekeningen toe te voegen om de belastingplichtige in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken. Daarnaast werd in 2013 meegedeeld dat de toenmalige minister aan zijn administratie de opdracht had gegeven deze aangiften voor dat aanslagjaar aan de automatische verwerking te onttrekken en ze aan de lokale taxatiekantoren te bezorgen om na te gaan of de belastingplichtige de voor hem of haar meest gunstige keuze heeft gemaakt. Indien dit niet het geval is, zou met de betrokkene contact worden opgenomen.

In zijn antwoord op een aantal vragen hierover vanwege Kamerlid Dieter Van Besien (Groen), gaf minister van Financiën De Croo uitsluitsel over een aantal elementen.  Zo zou het nu wel, louter technisch gezien, mogelijk moeten zijn om een oplossing aan te bieden aan deze specifieke doelgroep. Voor het aanslagjaar 2020 kan dit echter niet meer gerealiseerd worden.

De minister gaf echter niet aan plannen te hebben om maatregelen in deze richting te nemen, noch verschafte hij duidelijkheid wat er van het in 2013 aangekondigde initiatief van zijn voorganger is geworden.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren