Eerlijke belastingen

We gaan resoluut voor een betere verdeling van onze welvaart en fiscaliteit.  Belastingen moeten rechtvaardig, duurzaam, eerlijk en eenvoudig zijn

  • Armoede en rijkdom geeft men van generatie op generatie door. Dat is oneerlijk. Afkomst en rijkdom van je ouders is nog te bepalend voor je geluk in het leven. We willen dat tegengaan door een lastenverschuiving van arbeid naar vermogen. Inkomsten uit arbeid weerspiegelen immers sterk dan vermogen de eigen inspanningen.

  • De onrechtvaardigheid van het fiscaal systeem werd de voorbije jaren pijnlijk vaak aangetoond: LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers en Paradise Papers. Klokkenluiders en onderzoeksjournalisten legden de sluiproutes van multinationals en de allerrijksten bloot. Belastingfraude en -ontwijking van een ongekende omvang leidde tot wereldwijde verontwaardiging. Terwijl in eigen land de overheden harde besparingen doorvoerden, worden miljarden euro’s ontlopen in belastingparadijzen. Voor het opsporen en bestraffen van fraude hanteert de overheid twee maten en gewichten. Gewone mensen en kleine ondernemingen betalen het gelag.
  • De verschuiving naar groene belastingen geeft een belangrijk signaal om goed om te gaan met grondstoffen en energie. Ze is noodzakelijk ons klimaat en onze prachtige natuur te redden. Belastingen moeten daarom hoger naarmate handelingen schadelijker zijn voor klimaat en milieu, en lager naarmate ze bijdragen aan een mooiere planeet.