22 apr 2021

De belastingvoordelen voor voetbalspelers

Tijdens de plenaire vergadering van 22 april ondervroeg Dieter Van Besien de Minister van Financiën over zijn plan van aanpak rond het hervormen van het fiscaal regime van de sport.

Hervorming van het fiscaal regime rond de sport

In de huidige regeling genieten sporters een gunstregime wat betreft hun RSZ-bijdrage. Ze betalen namelijk een percentage op een fictief brutoloon van 2350 euro, wat een tweevoudig negatief effect heeft. Ten eerste krijgen de sporters met de hoogste lonen - veelal voetballers - het grootste voordeel. Ten tweede ontvangen sporters door dit regime in ieder geval een laag inkomen onder de tijdelijke werkloosheidsregeling. Hierdoor krijgen zij die geen financiële reserves hebben een te laag vervangingsinkomen. Dit regime bevoordeelt met andere woorden diegenen met een grote financiële draagkracht, terwijl het zij die steun nodig hebben in de steek laat.

Ook de fiscale regelgeving rond de sportclubs moet worden herzien. De lage werkgeversbijdragen die worden berekend op het fictieve loonbedrag en de regeling rond de vrijstelling van de bedrijfsheffing, zorgt ook bij de clubs voor een mattheuseffect. Dit leidt tot stijgende kosten voor de staatskas, terwijl we weten dat de steun niet terechtkomt waar het was voorzien. De regelingen rond de fiscale en parafiscale voordelen voor voetbalspelers en -clubs moeten dringend diepgaand hervormd worden. 

U kan een filmpje van mijn tussenkomst bekijken. De gehele tekst van mijn vraag aan de Minister van Financiën, zijn antwoord en mijn repliek staan daaronder uitgeschreven. Aarzel niet mij te contacteren met vragen of opmerkingen.

De tekst van mijn tussenkomst

Waar en wanneer hebben wij beslist om de grootste sponsor te worden van het Belgisch voetbal, en waarom loopt er dan geen enkele club met de Belgische vlag en met "Eendracht maakt macht" op het shirt? Wij geven 200 miljoen euro per jaar cadeau, maar de vraag is wat wij ervoor  terugkrijgen. 

Professionele voetballers in ons land betalen minder sociale bijdragen dan hun secretaresse of dan de verpleegster die hen vroeg of laat een vaccin zal toedienen. Ik bedoel daarmee niet een lager percentage, ik bedoel effectief minder belasting in absolute cijfers. Dat krijgen wij  echt niet langer uitgelegd. 

De clubs krijgen tientallen miljoenen om hun werking uit te bouwen. Dat gebeurt in een wereldje waarin de loonnorm van 0,4 % duidelijk niet  geldt. De voorbije tien jaar zijn de gemiddelde lonen van de voetballers verdubbeld en de overheidssubsidies verdriedubbeld.

Dat wereldje begint internationaal gezien steeds meer op een financiële sector te lijken dan op een sportieve uitdaging. Deze week nog  probeerden de machtigste clubs in Europa de ziel van de sport te verkopen voor de miljarden van banken en investeerders, niet ter eer en  glorie van hun supporters, maar wel om nieuwe markten aan te boren in Amerika en in Azië.

Wat er in ons land niet klopt aan het systeem, is het volgende. Hoe hoger het loon als sporter, hoe meer subsidie die sporter krijgt. Dat is de wereld op zijn kop. Dat systeem moeten wij omdraaien. Diegenen die amper rondkomen van hun sport, moeten een duwtje in de rug krijgen. De grootverdieners mogen zo veel verdienen als zij waard zijn, maar dat loon moet niet door de belastingbetalers betaald worden.

Mijnheer de minister, welke veranderingen zult u daaromtrent voorstellen? Wanneer mogen wij die verwachten?

Het antwoord van de Minister

We zijn allemaal verontwaardigd door de cijfers in de krant over stijgende lonen, maar ook over de stijgende fiscale en parafiscale voordelen. Het bedrag 200 miljoen is al gevallen, maar er is ook die 131 miljoen voor de zes grootste clubs. Ik meen dat dit allemaal alarmbellen zijn die duidelijk maken dat wij het huidige systeem, de huidige maatregel, eens tegen het licht moeten houden. Door de hogere lonen schiet natuurlijk ook het fiscale en het parafiscale voordeel de lucht in, en schiet het ook een beetje het doel voorbij dat wij oorspronkelijk hadden met deze maatregel.

Dat doel is hier al duidelijk vermeld. Dat doel was onze jeugd te ondersteunen, te investeren in onze jeugd en op die manier alle sporten in ons land, niet enkel het voetbal, een duw in de rug te geven. Dat opzet was duidelijk en het had ook de beste bedoelingen. Het had de bedoeling dat sportclubs een deel van hun bedrijfsvoorheffing niet moesten doorstorten aan de Staatskas, maar dat zij in ruil die middelen moesten investeren in de eigen jeugdopleiding.

Voetbalclubs profiteren daarvan uiteraard het meest, want zij keren de hoogste lonen uit, maar dat zorgt voor een mattheuseffect. De regels die we hebben vastgelegd om te investeren in de jeugdopleiding hebben ook betrekking op de lonen van de min 23-jarigen. Zo krijgt men natuurlijk een vicieuze cirkel. Als men meer lonen betaalt, moet men meer bedrijfsvoorheffing betalen, maar krijgt men meer fiscaal voordeel, dat men dan in de jeugdspelers investeert. Die jeugdspelers krijgen dan echter hogere lonen en zo is de vicieuze cirkel een feit.

Wij moeten die vicieuze cirkel doorbreken en we moeten ons dus de vraag stellen of die maatregel nog proportioneel is met de doelstellingen die we oorspronkelijk met dit systeem naar voren hebben geschoven zeker als we zien dat het aantal eigen spelers minder is dan de helft en dat meer dan de helft buitenlandse spelers zijn.

Het is niet onze taak om dergelijke hoge lonen fiscaal en parafiscaal te ondersteunen. We hebben dat neergeschreven in het regeerakkoord en ik citeer daaruit: "De regering zal de huidige fiscale en parafiscale voordelen van beroepssporters en sportclubs hervormen met het oog op meer billijkheid, waarbij gegarandeerd wordt dat iedereen een eerlijke bijdrage levert, afhankelijk van de draagkracht van de sport."

Er is hier effectief nood aan een diepgaande hervorming en niet alleen aan wat aanpassingen in de marge of aan wat bijschaven. Dat staat ook in mijn beleidsnota en in de verschillende voorstellen die vandaag al op tafel liggen. Ik neem die voorstellen mee en we zijn die aan het analyseren. Samen met mijn collega van Sociale Zaken, Vandenbroucke, zullen wij ervoor zorgen dat er een voorstel op tafel ligt waarin ook het voorstel rond de makelaarsvergoeding zal worden meegenomen. We willen daar zo snel mogelijk mee komen.

De excessen in dit systeem moeten eruit. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen, want dit systeem dreigt te ontsporen omdat de profvoetbalclubs veel meer voordelen hebben dan de amateurclubs, maar we moeten er evenzeer voor zorgen dat er geen grote ongelijkheid is tussen de professionele voetbalclubs en de andere sportclubs.

Die ongelijkheid moeten we bestrijden. Vooral moeten we de doelstelling van de maatregel die vandaag bestaat blijven ondersteunen. We moeten elk Belgisch sporttalent ondersteunen, in welke sport dan ook, voetbal of een andere sport. Met het huidige systeem doen we dat veel te weinig. We helpen hen daarmee niets vooruit. De vicieuze cirkel die vandaag in het systeem bestaat moeten we doorbreken. Ik zal met mijn collega van Sociale Zaken met voorstellen komen. Ik hoop in dit Parlement steun daarvoor te krijgen.

Mijn repliek

Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.

Dit is niet alleen een belastingprobleem, het is ook een probleem van sociale zekerheid. De clubs dragen nauwelijks iets bij en toch heeft een aantal van hen vorig jaar gebruikgemaakt van tijdelijke werkloosheid. Dat is gewoon niet correct. Als de overheid sporters wil blijven steunen, dan moeten we ervoor zorgen dat de steun terechtkomt bij degenen die het nodig hebben, bij die sporters die zich dagelijks kromwerken voor een hongerloon en niet bij de miljonairs. Er zijn in dit land twee werelden, blijkbaar elk met hun eigen regels. De wereld van de fiscale vrijbuiters moet op de schop, ook in het voetbal.

Mijnheer de minister, ik verwacht van u meer dan een cosmetische ingreep. U hebt dat ook beloofd.Ik verwacht een zeer aanzienlijke  hervorming. Ik zal hieraan in het Parlement werken met mijn collega Vandenbroucke. Ik reken erop dat u daaraan blijft werken in de regering met uw collega Vandenbroucke.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren