29 okt 2020

Betere samenwerking in strijd tegen fraude en financiële criminaliteit noodzakelijk

Heel wat belangrijke dossiers, met grote impact op de staatsfinanciën, samenhang van de Belgische maatschappij en vertrouwen in de rechtsstaat bevinden zich op het snijpunt van de bevoegdheden Financiën, Justitie en Binnenlandse Zaken. Denk hierbij maar aan dossiers van fiscale fraude, belastingontwijking,  witwassen, financiering van terrorisme, en tal van dossiers van financiële, fiscale en economische criminaliteit.  De laatste weken brengen de zogenaamde FinCEN-files het belang van deze samenwerking weer onder de aandacht, maar zo ook bijvoorbeeld het recente rapport van het Rekenhof over de internationale  uitwisseling van fiscale gegevens.

Na de opsplitsing van de Directie Economische en Financiële Criminaliteit (DJF) van de federale politie in oktober 2014 en het verplaatsen van haar activiteiten naar de vijf grootste gerechtelijke politiediensten van ons land, met een beperkte centrale ondersteuning vanuit de de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie, was het bovendien de bedoeling dat deze diensten nieuwe gemengde onderzoeksteams zouden  krijgen waarin ze zouden samenwerken met belastingambtenaren en sociale inspecteurs om met verenigde krachten de grote fraudedossiers te onderzoeken.  Dit is immers zo bepaald in artikel 105, § 11, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst. Na 5 jaar vertraging werd in november 2019 een kaderakkoord ondertekend tussen justitie, politie en sociale inspectiediensten voor de oprichting van dergelijke teams. Een akkoord met de belastingdiensten blijft voorlopig echter uit


Daarom ondervroeg Kamerlid Dieter Van Besien de nieuwe minister van Financiën Van Peteghem over zijn plannen om de toekomstige samenwerking tussen de administraties Financiën, Justitie en Binnenlandse Zaken verbeteren.

Uit het antwoord van de minister bleek een grote wil om de strijd tegen fraude en financiële criminaliteit echt aan te pakken, net als de daarvoor noodzakelijke samenwerking:

 

"Mijnheer Vanbesien, ik deel uw mening dat grootschalige fraudedossiers, ongeacht of ze nu fiscaal, economisch of sociaal zijn, slechts met succes kunnen worden aangepakt als dit geïntegreerd gebeurt. Dergelijke dossiers zijn immers onlosmakelijk verbonden met criminele netwerken die wel geïntegreerd optreden en dat moeten wij dus ook doen. Lerend vanuit elke confrontatie met het gerecht en de administratie verfijnen deze protagonisten steeds hun werkmethode.Belangrijk is dat in elk betrokken departement de juiste prioriteiten worden gehanteerd in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Dit veronderstelt de juiste investeringen en een aangepaste personeelspolitiek inzake werving, retentievorming en dies meer.Ik ben ervan overtuigd dat mijn collega's mijn mening hierover volmondig delen.Vanuit die optiek was het een van de eerste beslissingen van deze regering om de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude aan te stellen en de bevoegdheid voor de coördinatie van de fraudebestrijding onder mijn bevoegdheid te centraliseren. Een volgende stap, die ondertussen ook genomen is, is het opstarten van een College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, dat nu de vraag heeft gekregen om die samenwerking, waarop wij toch heel veel nadruk willen leggen, te concretiseren met als resultaat een actieplan voor de fraudebestrijding. Het is wat voorbarig om nu reeds te zeggen wat in dat actieplan zal staan, maar het is evident dat de uitwisseling van informatie een belangrijk uitgangspunt zal vormen.Tevens kan ik u nu reeds verzekeren dat de terbeschikkingstelling van gespecialiseerde fiscale ambtenaren bij de parketten, de federale politie en de SIOD sedert vele jaren positief wordt geëvalueerd.We moeten dus verder werk maken van een echt geïntegreerd overheidsoptreden waarbij dubbel werk wordt vermeden. De effectiviteit en de efficiëntie van de gemengde onderzoeksteams zou enorm toenemen als ambtenaren hun kennis over het dossier kunnen overdragen. Het kaderakkoord tussen Justitie, politie en de Sociale Inspectiediensten is mij bekend en vormt een voorbeeld. Het is inderdaad niet logisch dat dit niet parallel voor de fiscale inspectiediensten is gebeurd. Dit toont des te meer aan dat de coördinatie van de fraudebestrijding een zeer belangrijke vooruitgang zal betekenen. Daarvan maken we de komende weken en maanden werk. We kijken ook uit naar het actieplan voor de fraudebestrijding dat het college aan het opstellen is." 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren