17 jul 2020

BlackRock als Europees adviseur duurzaamheid financiële wereld: aanstellen van een vos om het kippenhok te bewaken?

Op 8 april werd bekendgemaakt dat BlackRock op 2 maart door de Europese Commissie aangesteld is als adviseur voor de “Development of Tools and Mechanisms for the Integration of ESG Factors into the EU Banking Prudential Framework and into Banks' Business Strategies and Investment Policies”, of, anders gesteld, voor het mee uitwerken van eventuele nieuwe bankenregels op het vlak van klimaat, duurzaamheid en ethiek.

In het kader van de Europese Green Deal moeten de regels voor de financiële sector  verscherpt worden.  In het vrijgegeven stappenplan van de Commissie staat staat voor de herfst van 2020 een nieuwe Sustainable Finance Strategy gepland. Het adviesrapport dat BlackRock binnen een klein jaar moet hebben afgeleverd, wordt daaraan gekoppeld. Het rapport dat BlackRock zal schrijven, is niet het enige beleidsadvies waarop de Europese Commissie zich zal baseren. Er is bijvoorbeeld ook een Technische Expertgroep voor Duurzame Financiën  in het leven geroepen met mensen uit het verzekeringswezen en de bankenwereld, maar ook een coalitie van activistische aandeelhouders die bedrijven tot verduurzaming willen dwingen, het Wereldnatuurfonds en Unilever. Maar we moeten niet naïef zijn: het is algemeen geweten dat in het besluitproces een dergelijk centraal adviesrapport over toekomstig beleid bijna altijd centraal komt te staan in de discussie. Het hoofdrapport dat nu door BlackRock geschreven zal worden , zet naar alle waarschijnlijkheid de lijnen uit voor de volledige discussie die volgt.  De €280,000 die BlackRock krijgt voor het opstellen van dit rapport, is voor haar standaarden absolute "peanuts". Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat niet de betaling, maar wel de mogelijkheid tot de uitoefening van grote invloed centraal staat in de overweging van BlackRock om zich voor dit project kandidaat te stellen.

Het aanstellen van BlackRock als adviseur van de Europese Commissie op dit vlak lijkt een beetje op het aanstellen van een  vos om het kippenhok te bewaken Behalve het feit dat BlackRock  's werelds grootste investeerder in fossiele brandstoffen is , behoort het bedrijf ook tot de toonaangevende wereldwijde financiers van de wapenindustrie. Het bedrijf mag dan recent wel enkele beloftes hebben gedaan over het inzetten van haar gigantische institutionele macht om bedrijven klimaatvriendelijker te maken, maar het feitelijke stemgedrag van de vermogensbeheerder in het verleden toont aan dat het bedrijf zowat de grootste rem was op klimaatactie: uit analyse van het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen van de circa 17 000 bedrijven wereldwijd waarin de vermogensbeheerder participeert, blijkt dat BlackRock tussen 2015 en 2019 wereldwijd tegen 82% van de klimaatgerelateerde aandeelhoudersresoluties stemde of zich bij de stemming onthield, een score die veel slechter is dan die van  de meeste van haar rivalen. BlackRocks stemgedrag in de energiesector is nog dramatischer: een analyse van het stemgedrag van de 25 grootste vermogensbeheerders wereldwijd met aandelen in de Amerikaanse energiesector, toont aan dat BlackRock in 2019 hier slechts op 5 van de 41 klimaatresoluties voor stemde, en daarmee zeer vaak de beslissende stem was om de stemming in negatieve zin te laten kantelen. Volgens berekeningen van de krant The Guardian is BlackRock op dit moment eigenaar van ongeveer 3,27 miljard vaten olie, 1,35 miljard ton steenkool en heeft in totaal nog voor 87,3 miljard dollar in fossiele industrieën belegd.

Nog los van het eigen zeer negatieve stemgedrag, er is een duidelijk belangenconflict voor de grootste vermogensbeheerder ter wereld om aanbevelingen te doen over de prudentiële behandeling van bankinstellingen die deel uitmaken van haar eigen investeringsuniversum. Daarenboven is deze toekenning inhoudelijk niet coherent: de twee belangrijkste kwesties die in het rapport behandeld moeten worden, zijn het gebruik van de EU-taxonomieverordening als hoeksteen van de EU-agenda voor duurzame financiering,  en de zogenaamde "materialiteitsbenadering" voor het rapporteren van klimaatgerelateerde informatie.  Op beide thema's was BlackRock uit financieel eigenbelang de voorbije jaren een van de grootste critici van de Europese aanpak. Het is vreemd dat datzelfde bedrijf nu neutraal advies zou moeten uitbrengen over deze thema's. 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren