28 okt 2020

Brexit: "geen race to the bottom op financiële markten"

In een recent opiniestuk schreef hoogleraar Koen Schoors het volgende: "We moeten ons geen illusies maken over de intenties van premier Boris Johnson na de brexit. De strategie van het VK is een vrijbuiter te worden aan de grens van de Europese Unie: in de EU voor financiële zaken, maar net buiten de greep van Europese financiële regulering en gerecht. [...] . Als we dit laten gebeuren krijgen we opnieuw een race naar de bodem, waarbij lidstaten om ter snelst de rode loper uitrollen voor de wereldwijde vetpotten van corruptie, belastingontduiking, criminaliteit en terrorisme. De conclusie is evident: als het VK buiten de EU wil gaan staan, kan het niet langer het financiële centrum van de EU zijn. De settlement en de clearing van alle financiële transacties in euro moeten volledig in de EU plaatsvinden. Daarover kan geen enkele nuance bestaan of uitzondering toegelaten worden. Want welke regels je met de Britten ook afspreekt, je kan ervan uitgaan dat ze er zich niet aan houden."

Het is inderdaad geen geheim dat de huidige regering van het Verenigd Koninkrijk een aantal leden telt die weinig heil zien in een voldoende gereguleerde financiële sector. De recente stappen die de regering Johnson heeft genomen om terug te komen op het slechts enkele maanden eerder onderhandelde "withdrawal agreement" wat betreft Noord-Ierland, wekt bovendien de vrees dat eventuele afspraken die met het VK  zouden gemaakt worden om de Britse financiële sector aan soortgelijke regels en rechtspraak te onderwerpen als hun tegenhanger in de EU, in de praktijk weinig zouden betekenen.

Op vragen van Kamerlid Dieter Van Besien hierover antwoordde minister van Financiën Van Peteghem het volgende:

"Eind dit jaar loopt de brexittransitieperiode af. Op dat moment zal ook het Europees paspoort verdwijnen, op basis waarvan financiële instellingen uit het Verenigd Koninkrijk diensten konden aanbieden in de Europese Unie en dit ongeacht of er een akkoord kan worden gevonden over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Financiële diensten as such makengeen deel uit van de onderhandelingen. De eventuele toegang van de financiële instellingen uit het Verenigd Koninkrijk in de EU zal dan ook afhangen van Europese equivalentiebesluiten waarover niet wordt onderhandeld, maar waarover autonoom wordt beslist door respectievelijk de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, en in mindere mate ook van nationale wetgeving. Binnen het hoofdstuk Ordehandhaving en Justitiële Samenwerking van de brexitonderhandelingen worden er wel onderworpen besproken die relevant zijn voor het domein van de financiële diensten. Zo dringt de Europese Unie aan op een blijvende en verregaande samenwerking met het Verenigd Koninkrijk in de strijd tegen het witwassen van geld. Voorts is het essentieel dat de Europese Unie vasthoudt aan haar hoge standaarden in het domein van de financiële diensten en de integriteit van de single marketbeschermt, om precies een race to the bottom te vermijden. Na de brexit moeten nationale en Europese regelgevers en toezichthouders echter ook met het Verenigd Koninkrijk blijven samenwerken, daar Londen allicht nog voor enige tijd het enige globale, financiële centrum in Europa zal blijven."

Kamerlid Van Besien:
"Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord. De brexit zal voor ons land op vele vlakken een probleem creëren, ook voor de financiële markten. Twee weken geleden hebben wij de hoorzitting gehad met de onderzoeksjournalisten van de FinCEN Files. Ook zij wijzen naar het Verenigd Koninkrijk als een plaats waar op dit ogenblik malafide praktijken als het gebruik van schermvennootschappen weinig in de weg wordt gelegd. Laten we ons hiervan bewust zijn en laten we met de nodige aandacht de evolutie in het Verenigd Koninkrijk volgen. Laten we proberen ervoor te zorgen dat we clearing en settlement van transacties in euro binnen de Europese Unie houden, want dat zal de zaken toch al iets minder complex maken."

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren