31 mrt 2021

De btw op de controle van waterinstallaties

Op 31 maart 2021 ondervroeg Dieter Van Besien de Minister van Financiën over de btw-regeling rond de controle van waterinstallaties. Nu is het namelijk zo dat drinkwatermaatschappijen op deze dienst 6% btw betalen, terwijl privécontroleurs 21% betalen. De verantwoording voor deze ongelijke behandeling is dat de controle van de installatie voor de drinkwatermaatschappij een onderdeel uitmaakt van de levering van drinkwater, wat van een gunstregime geniet wat betreft het btw-tarief. Dieter Van Besien vroeg de Minister of deze redenering hem ervan zal weerhouden om tijdens deze legislatuur de situatie voor beide vormen van controle gelijk te trekken.

Mijn vraag

Onlangs werd ik gecontacteerd door een ondernemer die huishoudelijke waterinstallaties controleert, met een enigszins merkwaardig verhaal.

In België moeten huishoudelijke toestellen die worden aangesloten op het drinkwatercircuit, vooraf worden gecontroleerd. Die controles kunnen gebeuren door privécontroleurs of door de drinkwatermaatschappijen. Nu blijkt dat voor de diensten die door de privécontroleurs worden geleverd, een normaal btw-tarief van 21 % geldt. Indien dezelfde handeling echter wordt gedaan door een drinkwatermaatschappij,  geldt een gunstregime van 6 %. De ondernemer in kwestie vindt dat oneerlijke concurrentie, wat ik ergens kan begrijpen. Daarom heb ik de hiernavolgende vragen.

Ten eerste, hoe verklaart u het verschil in btwtarief?

Ten tweede, bent u het ermee eens dat een gelijktrekking van de btw-tarieven in bedoeld geval eerlijker zou zijn?

Ten derde, indien u het ermee eens zou zijn, welke stappen zouden wij moeten ondernemen, om de tarieven effectief gelijk te trekken?

Het antwoord van de Minister

In antwoord op uw eerste vraag kan ik u melden dat de levering van drinkwater via waterdistributie onderworpen is aan het btw-tarief van 6 %. Indien een maatschappij die instaat voor de levering van drinkwater de drinkwaterinstallatie keurt, is de vergoeding voor de keuring die aan een abonnee wordt aangerekend, een element van de prijs van de levering van drinkwater. Dus geldt ook daarvoor het btw-tarief van 6 %. De keuring is ter zake geen afzonderlijke prestatie of dienstprestatie, maar een kost die hoort bij de levering van drinkwater.

Indien natuurlijk een dergelijke keuring gebeurt door een zelfstandige keurder, kan de keuring niet worden aangemerkt als een element van de  prijs van de levering van drinkwater, omdat de keurder uiteraard het drinkwater niet zelf levert. Daardoor is het normale btw-tarief van 21 % van toepassing. Voor de btw-wetgeving gaat het hier dus weliswaar om twee dezelfde activiteiten, maar ook om twee verschillende soorten handelingen, die elk aan een eigen btw-tarief zijn onderworpen.

Het standpunt is trouwens ook overeenkomstig de Europese btw-richtlijn en de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. Zoals u weet, kunnen de lidstaten enkel een verlaagd btw-tarief toepassen op de categorieën van goederen en diensten die zijn opgenomen in de limitatieve lijst van bijlage 3 van bedoelde richtlijn. Bovendien kan enkel de Europese Commissie een initiatief nemen om de bepalingen inzake de btw- tarieven aan te passen. De Europese Commissie heeft echter een aantal jaren geleden een voorstel uitgewerkt om de bestaande bepalingen van de verlaagde btw-tarieven grondig te hervormen. Ik heb daarover ook al een aantal keren een vraag gekregen in dit Parlement en ook steeds in dezelfde zin daarop geantwoord. Er ligt dus inderdaad een voorstel op tafel. Op die manier zou het basisprincipe van de huidige Europese regelgeving, met een limitatieve lijst, omgekeerd worden. Men stelt nu immers de mogelijkheid tot een verlaagd btw-tarief voor op alle leveringen van goederen en diensten, met uitzondering van diegene die zijn opgenomen in een heel beperkte lijst. Zo zou het in de toekomst ook mogelijk kunnen zijn om deze keuringen door zelfstandige keurders aan het tarief van 6 % te onderwerpen. Dat is op dat moment natuurlijk een politieke keuze.

De onderhandelingen voor het nieuwe voorstel van de Europese Commissie zijn al een hele tijd aan de gang. Ze verlopen bijzonder moeilijk omdat er nog zeer grote meningsverschillen bestaan. Dit voorstel moet met unanimiteit goedgekeurd worden door de lidstaten. Daarom is het moeilijk te voorspellen binnen welke termijn dit voorstel zal goedgekeurd worden. Het is ook niet zeker dat het uiteindelijke compromis een verlaagd btw-tarief voor de controle van waterinstallaties door zelfstandige keurders zal toelaten.

Kort samengevat klopt de toepassing van de btwpercentages vandaag. Zou dit op termijn kunnen worden verlaagd tot 6 %? Die mogelijkheid is er maar daarvoor moet er op Europees niveau eerst naar de btw-richtlijn worden gekeken.

Mijn repliek

Uiteraard klopt dit technisch. Dat is hoe het vandaag in elkaar zit. Maar dat is nu net het probleem. De keuring wordt beschouwd als een onderdeel van dezelfde handeling als het aansluiten van het drinkwater, terwijl dit niet het geval is bij een private controleur. Ik heb ook niet gesuggereerd dat de btw voor beide naar 6 % moet. Het kan ook allebei naar 21 %. Daar heb ik bewust geen uitspraak over gedaan. Het gaat me enkel over het gelijktrekken.

In de loop van de jaren zijn er een aantal anomalieën geslopen in de btw-wetgeving. Dat zal ooit wel met goede redenen gebeurd zijn. Volgens mij moeten we proberen deze anomalieën op te sporen, te inventariseren en indien mogelijk te verhelpen. Hopelijk kan dat met de hervorming van de btw-regelgeving op Europees niveau. Maar u geeft zelf ook aan dat dit nog een tijdje kan aanslepen. Daarom moeten we misschien eens kijken of we er zelf ook iets aan kunnen doen. Kunnen we er in dit geval bijvoorbeeld twee aparte handelingen van maken, in hoofde van de drinkwatermaatschappijen? Kunnen we burgers oproepen om soortgelijke anomalieën te melden, zodat we kunnen kijken of we er iets aan kunnen doen?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren