16 feb 2022

De btw-kloof in België

Tijdens de commissievergadering van 16 februari 2022 vroeg Dieter Vanbesien naar de door corona uitgestelde studiedag over de btw-kloof in België. Deze studiedag zou immers het aanknopingspunt zijn voor de verdere uitwerking van de maatregelen tegen de strijd tegen de fiscale fraude, en vormt zo een belangrijk ijkpunt voor de plannen van de minister.

Mijn vraag

De Europese Commissie heeft op 2 december een rapport uitgebracht over de VAT gap of BTW-kloof in de EU. In 2019 heeft België volgens dit rapport 7,411 mld aan btw-inkomsten misgelopen. Tussen 2018 en 2019 is de btw-kloof in België verder gestegen. Tegelijk zien we dat in de periode 2018-2019 de meeste lidstaten er wel in zijn geslaagd de btw-kloof te verkleinen, bij sommige landen met grote sprongen. De acties die u onderneemt om de btw-kloof te verkleinen zijn dus absoluut nodig en veel blijkt mogelijk om de situatie te verbeteren.

In uw beleidsnota staat dat u op 7 december 2021 een internationaal colloquium over de VAT-GAP zou organiseren, en dat het IMF een studie over dit onderwerp zou uitbrengen. Beide zaken zouden de basis vormen voor de verdere uitwerking van maatregelen in 2022. 

Het colloquium is uitgesteld door corona. Ik had dan ook de volgende vragen voor u:

  1. Wanneer hoopt u het colloquium te kunnen laten doorgaan?
  2. Wanneer zal de studie van het IMF worden gepubliceerd?
  3. Bent u nog steeds van plan deze zaken af te wachten voor het uitwerken van bijkomende maatregelen?
    1. Tijdens de bespreking van uw beleidsnota bracht u de aanbeveling die het IMF formuleerde in haar rapport van september 2021 rond high-worth individuals in verband met de cel binnen de BBI die expertise bundelt rond complexe fiscale private constructies. Het was mij echter niet duidelijk in welke mate het mandaat van deze cel overeenkomt met hetgeen het IMF aanbeveelt, met name een focus op de controle van de meest vermogende Belgen, aangezien zij een voorbeeldfunctie hebben en hun fiscaal gedrag de grootste impact heeft op het vergroten of verkleinen van de belastingkloof. Kan u bevestigen dat deze cel zich specifiek focust op het controleren van zogenaamde high-worth individuals zoals het IMF en de OESO dit aanbevelen
    2. Het IMF roept ook op om een risicoanalyse te ondernemen van de informele economie, aangezien een dergelijke analyse het belang van een verhoogde strijd tegen de belastingkloof (waar de btw-kloof een onderdeel van is) duidelijk zal aantonen. Zal u een dergelijke risicoanalyse ondernemen?

Het antwoord van de minister

De aanpak van de VAT gap vormt een belangrijk onderdeel van mijn beleid, getuige het colloquium dat we daaromtrent zullen organiseren. Dat werd intussen wel uitgesteld door de coronamaatregelen en staat nu gepland voor 15 maart 2022.

Uiteraard wachten wij dat colloquium niet af om de samenwerking met het IMF op te starten. De werkgroep met Belgische vertegenwoordigers werd geïdentificeerd. De studie dient dit jaar te worden afgerond. De bedoeling is om met de revenue administration gap tool van het IMF een zicht te krijgen op de grootte van de btw-kloof en de drijvende factoren, driving factors, ervan te identificeren.

De BBI is bezig met het opzetten van een specifieke eenheid in het kader van de versterking die door het college voor fraudebestrijding is geïnitieerd. De eenheid zal zich richten op misstanden bij het gebruik van juridische constructies. In bepaalde gevallen kan het ongetwijfeld over de high-net-worth individuals gaan, maar ook over andere situaties die een rechtzetting van de fiscale toestand vereisen. De algemene administratie Fiscaliteit, meer bepaald het Nationaal Centrum Opsporingen, heeft verschillende projecten die de informele economie via web scraping en klassieke analyse van gegevens in kaart brengen en fiscale regularisatie aanmoedigen, op het getouw staan.

Mijn repliek

Hoe groter de btw-kloof of VAT gap, hoe meer geld er wegvloeit van de overheid. Het onderwerp verdient dus terecht aandacht: de kloof moet worden gedicht. Het is immers mogelijk om een deel van het geld te recupereren, ten bewijze de maatregelen van buurlanden waardoor de kloof daar inderdaad is verkleind. Ik ben heel blij dat u voldoende aandacht schenkt aan de uitwerking van maatregelen om ook bij ons de kloof te verkleinen. U vindt daarvoor in ons een partner.

Opvolging

Op 15 maart heeft het colloquium plaatsgevonden. U kan hier een samenvatting lezen, en hier de volledige studiedag bekijken. De btw-kloof zal ongetwijfeld verkleinen wanneer we ons fiscaal systeem via de brede fiscale hervorming vereenvoudigen. Toch moeten we vandaag niet wachten om maatregelen uit te werken om btw-fraude tegen te gaan.

Het is daarnaast duidelijk dat de minister de aanbeveling van de OESO en het IMF niet zal volgen. Zij raden aan om een toegewijde belastingcontrole-eenheid op te richten om high-net-worth individuals te controleren. Zoals ik ook had verstaan zal dit niet de specifieke opzet of opdracht zijn van de toekomstige cel binnen de BBI die complexe fiscale private constructies zal onderzoeken. Er zal natuurlijk wel overlap zijn, maar de vraag blijft toch of we niet verder hadden moeten gaan.   

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren