08 jun 2021

Ierland verzet zich tegen een hoge mondiale minimum vennootschapsbelasting

Tijdens de commissievergadering van 1 juni 2021 heeft Dieter Van Besien de Minister van Financiën ondervraagd over de verklaringen van Paschal Donohoe, de Minister van Financiën van Ierland. Meneer Donohoe verklaarde in een interview dat Ierland zich zou verzetten tegen een mondiaal minimumtarief voor de vennootschapsbelasting dat hoger zou liggen dan 12,5%, het tarief dat geldt voor Ierse bedrijven. Aangezien Vincent Van Peteghem zich eerder positief uitte over een hoger minimumtarief, en ook de Europese positie ambitieuzer zou moeten zijn, ondervroeg Dieter Van Besien de Minister over zijn inschatting van de verklaringen van meneer Donohoe.

Mondiale minimumvennootschapsbelasting

Mijn partij volgt de onderhandelingen die binnen het kader van de OESO: inclusive framework gebeuren, nauwgezet op. De bredere groene familie, waaronder onze Europese zusterorganisatie, zetten zich in Europa en daarbuiten in voor eerlijkere belastingen. Een mondiale minimumvennootschapsbelasting kan hiervoor veel betekenen. Vandaag is het immers zo dat de grootste bedrijven vaak het minst belasting betalen. Dit komt doordat die bedrijven in verschillende landen actief zijn, en zo gebruik maken van de meest voordelige belastingregimes die in verschillende landen gelden. Dit fenomeen heet profit shifting, en de oplossing ervoor zal uit veel verschillende maatregelen moeten bestaan.

Een minimumvennootschapsbelasting kan een van die maatregelen zijn als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een minimumvennootschapsbelasting installeert immers een ondergrens voor de race to the bottom die de laatste decennia in alle hevigheid is losgebarsten. Zo kan het de aantrekkingskracht van de belastingparadijzen, waar nu soms tarieven van 0% gelden, verminderen, waardoor bedrijven meer geneigd zijn om belastingen in het land waar ze effectief bedrijvig zijn te betalen. Hiervoor moet wel aan enkele voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet de belasting zo worden uitgewerkt dat het minimumtarief ook een effectief belastingtarief is, en niet dat er door middel van uitzonderingsregimes een veel lagere belastingvoet geldt voor bedrijven met een sterke lobby. Ten tweede moet het belastingtarief voldoende hoog liggen opdat het een echt verschil kan betekenen in de praktijk.

Ierland, een van de Europese lidstaten die notoir is voor haar gunstige belastingregimes voor multinationals, heeft theoretisch een vennootschapsbelastingtarief van 12,5%. Hoewel het effectief belastingtarief voor grote bedrijven die in Ierland actief zijn nog veel lager ligt, heeft Paschal Donohoe op 26 mei in een interview verklaard dat haar tarief van 12,5% niet zou wijzigen naar aanleiding van de onderhandelingen over een minimum vennootschapsbelasting. 12,5% als minimumbelastingtarief is niet voldoende ambitieus en niet in de lijn van de doelstellingen van België. Ik vroeg de Minister dan ook of de positie van meneer Donohoe een invloed heeft op de Belgische onderhandelingspositie, en of deze verklaring betekent dat er geen gemeenschappelijke Europese onderhandelingspositie bestaat.

Mijn vraag aan de Minister

Paschal Donohoe stelde op 26 mei in een interview dat Ierland significante bezwaren heeft tegen het voorstel van de Amerikaanse president Joe Biden. De heer Donohoe beweerde dat in Ierland nog lang een vennootschapsbelasting van 12,5 %, een van de laagste binnen de OESO,  zou gelden. Ierland probeert zich dus economisch interessant te maken voor multinationals door zijn lage belastingtarieven en gerichte  belastingvoordelen. Dat is al langer bekend. Door dat beleid is het land nu onder meer verwikkeld in een onderzoek naar illegale staatssteun in een zaak die  voorligt bij het Europese Hof van Justitie.

De enige manier waarop landen als Ierland hun race to the bottom inzake belastingregels staken, is door de incentives daarvoor weg te nemen via internationale afspraken.

Hoe kan het dat Ierland eenzijdig zo'n stelling inneemt? Is er geen gecoördineerde positie binnen de Europese Unie naar aanleiding van de communicatie van president Biden? Als er wel een dergelijke onderhandelingspositie is, hoe past de communicatie van de Ierse minister van Financiën daar dan precies in?

Wat is uw reactie op de positie van Ierland? Op welke manier zult u trachten Ierland tot het inzicht te brengen dat een hoger minimaal vennootschapstarief dan datgene dat in Ierland geldt, nodig en voordelig is voor iedereen?

Het antwoord van de Minister

De onderhandelingen op internationaal niveau over de invoering van een wereldwijd minimaal niveau van vennootschapsbelasting zitten momenteel in een cruciale fase. In dat opzicht is het niet abnormaal dat bepaalde landen hun positie met betrekking tot het minimale tarief openlijk kenbaar maken en op die manier pogen het resultaat van de onderhandelingen te beïnvloeden.

Ondanks het feit dat de lidstaten van de Europese Unie in de mate van het mogelijke een gecoördineerde positie trachten in te nemen, is elke lidstaat op het vlak van directe belastingen nog steeds soeverein en dus net als elk ander land gerechtigd zijn positie zelfstandig te bepalen
in het kader van deze internationale onderhandelingen.

Ik blijf ervan overtuigd dat een akkoord over een wereldwijd minimaal niveau van vennootschapsbelasting kan worden gevonden tussen alle 139 landen van het zogenaamde Inclusive Framework. België zal constructief blijven bijdragen aan de werkzaamheden die op internationaal en eventueel ook op Europees niveau worden verricht. Dit zal gebeuren in overeenstemming met de prioriteiten die we hebben vastgelegd in ons
regeerakkoord.

Mijn repliek

De internationale fiscaliteit is een bijzonder populair thema vandaag. Het komt steeds vaker en steeds nadrukkelijker op de agenda. Economen en opiniemakers praten erover. President Biden heeft er een enorme schijnwerper op gezet. Het is onderdeel van ons regeerakkoord. De coronacrisis zou weleens de katalysator kunnen zijn om hier eindelijk resultaten in te boeken. We rekenen dan ook op u om ons land met de hoogst mogelijke ambitie door dit proces en deze onderhandelingen te loodsen. We wensen u daar heel veel succes bij.

Conclusie

Het is natuurlijk waar dat de directe belastingen een soevereine bevoegdheid blijft van de lidstaten. Dit neemt niet weg dat het bijna zinloos is voor individuele lidstaten om solo slim te spelen tijdens onderhandelingen op internationaal niveau. Het is dan ook zorgwekkend wanneer dit toch gebeurt, aangezien het ook de geloofwaardigheid van de gecoördineerde onderhandelingspositie van de andere lidstaten beïnvloedt. Ook de dubbele pet die Paschal Donohoe draagt als voorzitter van de Eurogroup, helpt niet om zijn berichtgeving in de media te begrijpen. Toch is het hoopvol dat Vincent Van Peteghem in uitvoering van het regeerakkoord een constructieve rol zal blijven spelen in de internationale onderhandelingen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren