11 mrt 2021

Eigenmiddelenbesluit

Tijdens de plenaire vergadering van 11 maart 2021 werd het wetsvoorstel ter ratificatie van het eigenmiddelenbesluit van de EU goedgekeurd. Dit wetsvoorstel heeft als effect dat België akkoord gaat, en dus gebonden is, met genoemd besluit. Het eigenmiddelenbesluit kan als een kleine revolutie worden gezien; een belangrijke stap in de steeds hechtere integratie van de Europese Unie. Dieter Van Besien greep de goedkeuring van dit besluit aan om duidelijk te maken dat de tegenstanders in de minderheid zijn, en dat de fractie Ecolo-Groen volmondig de 'ever closer Union' steunt.

Eigenmiddelenbesluit EU

Onze federale fractie, de fractie Ecolo-Groen, is voor een verdere integratie van de Europese Unie. We zijn kritisch voor de koers die de EU op sommige domeinen nog steeds vaart. Het ambitieuze herstelplan dat tot stand kwam op dit niveau toont echter aan dat de EU steeds beter inziet dat een toekomstgericht beleid sociaal én ecologisch is. De groei van de Groene familie in het Europees Parlement zit daar mogelijks voor iets tussen.

Natuurlijk beschikte de EU reeds voor dit besluit over toegewezen eigen middelen. De Brexit heeft er echter voor gezorgd dat een nettobetaler van de Europese instellingen wegvalt. Een herziening van de verdelingssleutel van de bijdragen van de lidstaten diende zich dus op. Om de begrotingen van de lidstaten niet te veel te belasten werden de capaciteiten van de Europese Commissie om eigen middelen te genereren uitgebreid. Cruciaal hierbij is dat niet alleen het aantal belastinggronden op basis waarvan de Europese Commissie middelen kan genereren vergroot, maar dat de logica van de belastingbevoegdheid zelf wordt omgedraaid. Voorheen was de regel dat de Europese Commissie alleen belastingen kan heffen indien de lidstaten haar de bevoegdheid daarvoor toewijzen. In de toekomst zullen alle heffingen die het gevolg zijn van Europees beleid standaard naar de begroting van de Unie vloeien. Dit betekent bijvoorbeeld dat indien de koolstofheffing aan de grenzen van de EU wordt ingevoerd, de opbrengsten naar het niveau van de Unie zullen gaan.

Het is duidelijk dat dit de invoering van dit principe in overeenstemming is met het toenemende belang van het Europese beslissingsniveau voor de politiek van alle lidstaten. Het zal de Europese Unie meer autonomie en wendbaarheid geven, cruciaal in een geopolitiek tijdperk dat meer economische onzekerheid genereert. Sommige politieke partijen willen laten doorschemeren dat de lidstaten bij dit besluit aan het kortste eind trekken. Dat is natuurlijk verkeerd. Een weerbare Europese Unie is niet alleen in het belang van alle lidstaten, de lidstaten blijven vertegenwoordigd in elke beslissing die in de schoot van de EU tot stand komt. Het NextGenEU-plan, waarover ik ook in het verleden heb bericht, is het meest recente voorbeeld van hoe een ambitieuze Unie alle lidstaten ten goede komt. Bekijk mijn tussenkomst tijdens de plenaire vergadering van 11 maart hieronder:  

De tekst van mijn tussenkomst

Als ik probeer het betoog van mijn voorganger in één zinnetje samen te vatten, dan denk ik dat de voorgaande spreker vooral wil zeggen dat het met de Europese Unie de verkeerde richting uitgaat. Het zal u niet verbazen dat ik het daarmee niet eens ben. Ik heb daarover een andere mening. Iedereen weet dat onze fractie een groot voorstander is van meer Europa. Niet alleen een economische unie, niet alleen voor de veiligheid, maar ook een politieke unie, een sociale unie, met meer coördinatie, meer solidariteit, meer afstemming op elkaar en meer eigen initiatief.

De aanpak van de gezondheidsmaatregelen in de verschillende landen van Europa toont aan dat er nog een lange weg te gaan is wat betreft meer coördinatie, maar heeft ook het voordeel dat steeds meer mensen ervan overtuigd geraken dat we in dit soort situatie een sterker Europa nodig hebben. Gelukkig is de aanpak van de relance beter gecoördineerd. Daar neemt Europa een echte leiderspositie in voor de investeringen die broodnodig zullen zijn om uit deze crisis te geraken.

Europa neemt niet alleen een leidende maar ook een sturende positie in. Europa is er zich heel goed van bewust dat het geen zin heeft de economie en de maatschappij opnieuw op te bouwen zoals zij vroeger was, maar dat dit een uniek kantelpunt kan zijn om te investeren in de sectoren van de toekomst: digitalisering, hernieuwbare energie, duurzaamheid. Een belangrijke hefboom hiervoor, collega's, is de mogelijkheid te zorgen voor eigen middelen. 

Mijnheer Loones, dat zorgt op termijn voor een kleinere afhankelijkheid van de individuele lidstaten. Dat zorgt voor minder nood aan rechtstreekse bijdragen van de lidstaten. Dat zorgt voor meer autonomie. Het is een onderdeel van het volwassen worden van Europa. Europa zal 750 miljard euro kunnen ophalen op de financiële markten om het relancebeleid te financieren in de vorm van subsidies en leningen aan de lidstaten. De terugbetaling zal gebaseerd zijn op nieuwe mogelijkheden voor Europa zelf zijn centen op te halen. Denken we maar aan de financiële transactietaks, een herziening van het ETS-systeem, eventueel een koolstofgrensheffing voor producten van buiten Europa. Dat zijn keuzes die overeenkomen met ideeën die wij ter zake reeds in het verleden hebben gelanceerd. 

Daarom zal onze fractie deze ratificatie dan ook met volle overtuiging steunen, zodat Europa klaar is voor een ambitieus en duurzaam relancebeleid.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren