20 nov 2019

Fiscale subsidies onderzoek en ontwikkeling moeten grondig tegen het licht worden gehouden

De federale overheid poogt onderzoek en ontwikkeling in bedrijven indirect met fiscale maatregelen aan te moedigen, naast de verschillende vormen van directe steun die door de verschillende deelstaten worden voorzien. In april 2019 bracht het Federaal Planbureau de derde vervolgstudie van de sinds 2012 driejaarlijkse evaluatie van deze fiscale maatregelen uit. Net zoals in de vorige evaluatie blijken er weinig aanwijzingen te zijn voor de efficiëntie van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en de belastingaftrek van 80 % voor octrooi-inkomsten.

Uit een antwoord van de minister van Financiën op een vraag van Dieter blijkt dat deze twee maatregelen samen alleen al in 2017 meer dan 800 miljoen euro kostten. Aangezien er weinig tot geen bewijs is dat deze maatregelen bereiken wat ze beogen - namelijk het aanmoedigen van onderzoek en innovatie - moet er grondig nagedacht worden of we deze steun op deze manier wel moeten verderzetten.