09 jun 2020

Garandeer voldoende hulp bij invullen belastingen

Als we geen fysieke zittingen organiseren om die mensen te helpen die telefonisch echt niet geholpen kunnen worden, riskeren we dat heel wat aangiften verkeerd of misschien zelfs niet zullen worden ingediend. Dan moet dat allemaal later, bij de controle, worden rechtgezet.

Met behulp van plexiglas en eventueel een mondmasker voor de bezoeker lijkt het praktisch mogelijk te zijn een aantal zitdagen alsnog ter plaatse te organiseren, specifiek gericht op die belastingplichtigen die tot nu via telefonische weg uit de boot vielen en die deze hulp écht nodig hebben.


Een oplossing is des te belangrijker nu blijkt dat een deel van de verslagen die voortkomen uit de telefonische hulp die wel geboden wordt, niet volledig zijn. https://news.belgium.be/nl/onvolledig-verslag-van-de-telefonische-hulp-bij-het-invullen-van-de-belastingaangifte

 

In het kader van de coronamaatregelen werd beslist alle sessies van de FOD Financiën, waarbij belastingplichtigen ter plaatse hulp kunnen krijgen om hun belastingbrief in te vullen, te annuleren.

De enige manier om nog hulp te verkrijgen, is via telefonische weg. Wij weten dat in 2019 620.000 landgenoten van die fysieke hulp gebruik hebben gemaakt, wat toont dat de nood hoog is.

Uit de praktijk blijkt nu dat hulp via telefoon voor veel mensen niet volstaat. Hoe hard de administratie ook haar best doet, sommige mensen begrijpen niet wat zij moeten doen.

Wij weten ook dat coronamaatregelen continu evolueren. Ondertussen gaan steeds meer diensten over het hele land opnieuw open. Met behulp van plexiglas en eventueel een mondmasker voor de bezoeker moet het dan ook praktisch mogelijk zijn die zitdagen alsnog ter plaatse te organiseren, specifiek gericht op die belastingplichtigen die tot nu via telefonische weg uit de boot vielen.

Daarom stelde Dieter volgende vragen aan minister van Financiën De Croo:

"Ik weet dat u er geen voorstander van bent, maar om een en ander praktisch georganiseerd te krijgen, zou u kunnen overwegen de termijn voor het indienen van de belastingaangifte met enkele weken te verlengen.

Mijnheer de minister, daarom heb ik de hiernavolgende vragen.

Ten eerste, hoeveel belastingplichtigen werden tot nu toe al via telefonische weg geholpen? Hoe verhoudt dat aantal zich met het aantal belastingplichtigen dat in andere jaren op dit moment al fysiek werd geholpen?

Ten tweede, wordt overwogen de komende weken toch zitdagen te organiseren met behulp van beschermingsmaatregelen, specifiek voor die belastingplichtigen voor wie de telefonische weg niet evident blijkt?

Ten slotte, overweegt u om de termijn voor het indienen van de belastingaangifte met enkele weken te verlengen, zodat alsnog fysieke hulp kan worden georganiseerd voor zij die ze echt nodig hebben?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren