30 jun 2021

Gendermainstreaming in de fod financiën

Tijdens de commissievergadering van 30 juni 2021 ondervroeg Dieter Van Besien de Minister van financiën naar zijn plannen omtrent gendermainstreaming. Gendermainstreaming is een strategie die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving wil versterken door de genderdimensie een plaats te geven in het overheidsbeleid. Sinds 2007 zijn de ministers en staatssecretarissen verplicht om gendermainstreaming in hun beleid te betrekken. Deze regering heeft op de Ministerraad van 14 juni het Federaal Plan Gender mainstreaming aangenomen, wat het meest volledige en ambitieuze plan rond dit onderwerp is sinds de verplichting is ingevoerd. Dieter Van Besien had enkele vragen met betrekking tot de plannen van Vincent Van Peteghem, die onder het luik financiën drie grote maatregelen afkondigde. Deze vragen en het antwoord van de Minister kan u hieronder terugvinden.

Mijn vragen

Op 14 juni heeft de Ministerraad het Federaal Plan Gender mainstreaming aangenomen. Dit plan is er gekomen in navolging van de wet Gendermainstreaming van 12 januari 2007. De wet verplicht de regering om maatregelen te nemen om de ongelijke behandeling van mensen op basis van hun gender te voorkomen en tegen te gaan waar die zich nog voordoet. Een goed begrip van hoe die ongelijke behandeling zich voordoet binnen de overheid en in de bredere samenleving is daarvoor cruciaal. De ambitie om iets te veranderen is dat echter ook. Het Federaal Plan Gender mainstreaming is globaal gezien zeker ambitieus, en ik heb er goede hoop op dat er wezenlijke verbeteringen zullen komen tijdens deze legislatuur. Dat we inzake gendergelijkheid actief en waakzaam moeten blijven bewijst recente berichtgeving, zowel over seksuele intimidatie in eigen land, als zeer zorgwekkende ontwikkelingen in Hongarije en Polen. In het Plan Gender mainstreaming heeft u drie domeinen genoemd waar u op zal inzetten.

Daarom heb ik de volgende vraag voor u:

1. Kan u in meer detail toelichten hoe u van plan bent de genderdimensie te integreren in de fiscale hervorming en de ontwikkeling van de groene fiscaliteit? Kan u de gevaren identificeren die hervormingen van dergelijke orde kunnen hebben voor de gendergelijkheid? Zijn er eigenschappen van ons huidig fiscaal systeem of tendensen die eruit voortkomen die u wil veranderen of net wil behouden doorheen deze hervormingen?

2. Op welke manier wilt u de kwaliteit van de data die door de FOD Financiën wordt verwerkt verbeteren? Waar schiet de kwaliteit van deze data volgens uw inzien vandaag tekort?

3. De grote fiscale hervorming en de ontwikkeling van een groene milieufiscaliteit zijn twee grote dossiers die op de lange termijn zullen worden gerealiseerd. Zal u in uw beleid op de kortere termijn ook inzetten op gender mainstreaming? Op welke manier heeft u bijvoorbeeld de genderdimensie betrokken in het opstellen van uw actieplan tegen fiscale en sociale fraude of plant u dit alsnog te doen bij de uitrol ervan? Indien u dit niet heeft gedaan, kan u uw keuze toelichten?

Het antwoord van de Minister

Momenteel is bij mijn administratie een taskforce informatie aan het verzamelen en mogelijke problemen aan het identificeren inzake fiscale aangelegenheden die zouden kunnen leiden tot indirecte discriminatie op grond van gender. Zijn aanbevelingen zullen ernstig in overweging worden genomen.

Mijn administratie werkt ook ten volle samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen om de aandacht naar gender mainstreaming in alle facetten van het beleid te versterken. Gelet op het feit dat de nakende hervormingen nog in volle opmaak zijn, kan ik u hier echter nog geen precieze aanwijzingen geven over de wijze waarop het beleid bij toekomstige fiscale hervormingen ten uitvoer zal worden gebracht.

Wat de gegevens betreft, onderzoekt mijn administratie momenteel de mogelijkheden om volgens gender uitgesplitste statistieken te verstrekken, wat in het verleden niet het geval was.

Mijn repliek

De samenleving verandert voortdurend. Het is een belangrijke taak voor ons om ervoor te zorgen dat de manier waarop wij die samenleving willen organiseren, afgestemd is op de ontwikkelingen. Daarom is dat soort initiatieven en plannen heel belangrijk en zinvol. Dat moeten we allemaal in ons achterhoofd houden, wanneer we aan de grote fiscale hervorming zullen werken.

Conclusie

Het is duidelijk dat extra aandacht voor de genderdimensie in het fiscale beleid op tijd komt. Zo is het opmerkelijk dat de administratie van de Minister momenteel nog geen statistische informatie kan verstrekken per gender, wat nochtans een verplichting is volgens de wet van 12 januari 2007. Ik zal blijven controleren of de regering vorderingen maakt in het rechtzetten van dit hiaat, waarover reeds in 2012 werd gerapporteerd door het Instituut voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, in de dataverzameling. Zonder de juiste data kunnen we bestaande discriminaties niet kennen en bijgevolg ook niet voorkomen wanneer we de grote fiscale hervorming uitrollen.

Het zal interessant zijn de verdere aanbevelingen van de taskforce die de Minister heeft opgesteld te kennen, en te verzekeren dat ze opvolging krijgen. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren