07 jul 2020

Goed parlementair nieuws: kaasroute gesloten!

Vanmorgen vond Groen-Kamerlid Dieter Van Besien (Groen) met CD&V-collega's Steven Matheï en Servais Verherstraeten een meerderheid in de commissie Financiën om de zogenaamde "Kaasroute" af te sluiten. Dat is een gekende achterpoort dat gebruikt wordt door vermogensbeheerders om de schenkbelasting te omzeilen. Hoe minder fiscale achterpoortjes, hoe eerlijker het systeem is voor ons allemaal. Het verzet en de sabotagepogingen van de N-VA-fractie zijn dan ook onbegrijpelijk, ook omdat Vlaamse belastingdienst zélf vragende partij is om deze maatregel te nemen. 

De “kaasroute” betreft het verlijden van schenkingen of andere overdrachten van roerende goederen door Nederlandse notarissen. Momenteel hoeven die notariële akten in België niet geregistreerd te worden. Voor wat schenkingen betreft blijven zij in die zin vrij van schenkingsrechten in België (meer bepaald de gewestelijke schenkingsrechten). Vandaag bestaat reeds de verplichting om de akten waarbij de eigendom of het vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen overgedragen of aangewezen wordt, in België te laten registreren. Deze verplichting geldt ook voor akten die door buitenlandse notarissen worden verleden. Een dergelijke verplichting voor buitenlandse notariële akten met betrekking tot de overdracht (waaronder schenking) van roerende goederen geldt vandaag echter niet. Willen we ervoor zorgen dat de beruchte “kaasroute” verleden tijd is, dan moeten we verplichten dat dergelijke buitenlandse notariële akten worden geregistreerd in België.

Dieter Van Besien: "Het is bijzonder stuitend voor de volgzame belastingplichtige dat andere belastingplichtigen relatief makkelijk de bestaande fiscale regels kunnen ontlopen voor hun persoonlijk gewin. Het gevolg van dit soort praktijken is dat deze volgzame belastingplichtigen meer moeten bijdragen omdat anderen erin slagen om minder bij te dragen.Vandaar dat het bijzonder belangrijk is dat de wetgever ervoor zorgt dat de vele fiscale achterpoortjes worden dichtgetimmerd. De “kaasroute” is een heel duidelijk en welomschreven achterpoortje dat evenzeer op een heel heldere manier kan gesloten worden."

Van Besien is ook zeer verontrust door de vertragingsmanoeuvres van de N-VA-fractie:
"
De tijd dringt. Fiscale adviseurs zetten dit soort boodschappen op hun websites – ik citeer: "Het voorstel is gisteren in de Kamercommissie besproken, en we wachten het verslag af. We horen echter in de wandelgangen dat er een meerderheid zou zijn, en de “kaasroute” zal dus wellicht op zeer korte termijn verdwijnen.

Indien u overweegt om op korte termijn een notariële schenking te doen, adviseren we u om spoedig actie te ondernemen. Het wetsvoorstel kan immers volgende week reeds worden gestemd en van zodra het wordt goedgekeurd, is er voorzien dat het tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking zal treden. Bovendien worden de notariskantoren in Nederland overrompeld, waardoor de beschikbare plaatsen schaars worden.”

 Dat is waar het om gaat. Mensen worden aangezet om zo snel mogelijk hun schenkingen nog in orde te brengen. Nederlandse notariskantoren worden overrompeld.

Als we het tempo van N-VA moeten volgen, zal er nog veel geld via Nederland vloeien.

N-VA zegt: wij willen geen belastingverhoging. Geen belasting op handgiften en bankgiften. Daar wordt niet aan geraakt, zoals N-VA heel goed weet.

Sommige opiniemakers vinden dat we een legitieme manier van giften afschaffen. Namelijk: zij vinden het normaal dat een schenking met notariële akte via buitenlandse notaris op een andere manier behandeld wordt dan via binnenlandse notaris. Dat is een mening, maar niet de mijne. Dat is de reden waarom we deze piste willen afsluiten.

NVA vraagt ook een inwerkingtreding binnen 12 maanden. Daar zijn wij het niet mee eens. We kunnen praten over inwerkingtreding, maar 12 maanden is geen serieus voorstel."

 

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren