23 mrt 2022

Evaluatie van de Karaattaks?

Tijdens de commissievergadering van 23 maart 2022 stelde Dieter Vanbesien een vraag aan de minister van financiën over de langverwachte evaluatie van de karaattaks. In de politiek - en zeker tijdens de recente geschiedenis - eisen zoveel zaken de aandacht dat belangrijke dossiers op de achtergrond kunnen verdwijnen. Zo heeft de evaluatie van de karaattaks door de minister van Financiën die initieel gepland was voor juli 2021 nog steeds niet plaatsgevonden. Nochtans gaat het over een Europeesrechtelijke verplichting. Dieter Vanbesien vroeg naar een stand van zaken.

Mijn vragen

In februari 2021 kondigde u in de krant de Tijd aan dat de karaattaks onderhevig zou zijn aan een evaluatie in juli 2021. Deze evaluatie is het gevolg van zowel de memorie van toelichting bij de wet van 2016 als van de beslissing van de Europese Commissie om dit forfaitaire stelsel toe te laten.

  1. Is deze evaluatie uitgevoerd? Kan u deze evaluatie met het parlement delen en wat zijn voor u de voornaamste resultaten van deze evaluatie? 
  2. Zal u als gevolg van deze evaluatie de karaattaks aanpassen?
  3. Is de karaattaks zoals hij nu bestaat compatibel met de noodzaak om een effectieve minimumvennootschapsbelasting van 15% in te voeren?
  4. In oktober 2021 werd de fraudegevoeligheid van de sector door de publicatie van de Pandora papers nogmaals aangetoond.
    1. Gelooft u dat bijkomende maatregelen om de fraudegevoeligheid van de diamantsector te verminderen noodzakelijk zijn?
    2. Gelooft u dat de karaattaks in zijn huidige vorm bijdraagt aan het verminderen van de fraudegevoeligheid van de sector?   

Het antwoord van de minister

 

De evaluatie van de opbrengst van het diamantstelsel teneinde de betrouwbaarheid van het percentage van de brutomarge te toetsen, is inderdaad opgestart overeenkomstig artikel 71/1 van de programmawet van 10 augustus 2015. Deze evaluatie wordt momenteel afgerond en wordt zo spoedig als mogelijk aan de Kamer van volksvertegenwoordigers voorgelegd.

Logischerwijs zijn er momenteel geen plannen om het systeem van het diamantstelsel te wijzigen. Het stelsel kan worden toegepast door een onderneming die lid is van een multinationale groep en die valt binnen het toepassingsgebied van de modelregels. Momenteel worden die regels nog omgezet in een Europese richtlijn tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belasting van multinationale groepen in de Unie. In voorkomend geval zullen die regels toegepast worden op de onderneming die in België een beroep doet op het diamantstelsel.

Zoals ik heb gesteld in mijn beleidsnota zullen binnen mijn administratie de Bijzondere Belastinginspectie en de dienst Coördinatie AntiFraude bijkomende algemene antifraudemaatregelen uitwerken, geïnspireerd op de aanbeveling van de bijzondere commissie inzake de Panama Papers en de internationale fiscale fraude en rekening houdende met een analyse van de publicatie binnen de Pandora Papers, met het oog op de aanpak van de internationale fiscale fraude.

Met betrekking tot de impact van het forfaitaire stelsel op de fraudegevoeligheid van de sector in het algemeen, zijn er te veel parameters om daarover een uitspraak te kunnen doen. Specifiek voor de fiscale inkomsten verwijs ik naar de beslissing van de Europese Commissie in 2016, die oordeelde dat de vormgeving van het diamantstelsel een afdoende en evenredig middel lijkt te zijn, en in lijn is met de antifraudedoelstelling van het diamantstelsel. Ik wil niet vooruitlopen op het evaluatieverslag, op basis waarvan het debat zal kunnen worden gevoerd.

Mijn repliek

Deze taks is er indertijd gekomen op vraag, en mee op maat gemaakt, van de diamantsector. Dat zorgt er ook voor dat er nog steeds alarmbellen blijven afgaan, al is het maar om dit zorgvuldig op te volgen en te evalueren. Ik begrijp dat de evaluatie nu bezig is en dat u ook van plan bent om de conclusies die daaruit volgen, te delen met het Parlement. Ik kijk dan ook uit naar de gedachtewisseling die na de evaluatie in deze commissie kan plaatshebben, en naar de eventuele conclusies die daaruit zullen kunnen worden getrokken.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren