18 jul 2020

Klimaatbeleid BNP Paribas

Op 18 maart werd met "Banking on climate change" een verontrustend rapport gepubliceerd over 35 van de belangrijkste banken wereldwijd. Uit de cijfers van het rapport, gepuurd uit gespecialiseerde financiële data­banken, bleek dat tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 deze banken samen via leningen en onderschrijving van schuld- en aandelenemissies de sector van de fossiele energie met maar liefst 2,7 biljoen dollar hebben ondersteund , waarbij de jaarlijkse  bijkomende financiering  een stijgende lijn vertoont van 640 miljard dollar in 2016 tot 736 biljoen dollar in 2019. Zeer opmerkelijke cijfers waren er ook voor BNP Paribas, die in 2019 van de 17 opgenomen Europese grootbanken de meeste bijkomende financiering verstrekte aan fossiele energie en daarmee notoire vervuiler Barclays voorbijstak. BNP Paribas heeft in 2016-2019 maar liefst 84 miljard dollar financiering aan de fossiele energie-industrie geleverd, waarvan 30 miljard in 2019.

Enkele van de meest opmerkelijke cijfers betreffen die met betrekking tot de financiering van exploratie en aanboren van nieuwe reserves.  Het opgebruiken van alle steenkool-, olie- en gasreserves die op dit moment reeds ontgonnen worden, zou de wereld al op een traject zetten voor een opwarming van meer dan 2 graden, waardoor het aanboren van nieuwe voorraden al helemaal niet te verzoenen valt met de klimaatdoelen van Parijs. Toch voorzag BNP Paribas deze activiteiten de voorbije 4 jaar met bijna 30 miljard dollar aan financiering, waarvan de helft in 2019. Ook bijvoorbeeld wat betreft offshore olie- en gasexploitatie zorgde BNP Paribas vorig jaar voor een financiering van meer dan 9 miljard dollar.

Deze en andere cijfers in het rapport zijn zeer verontrustend en verbazingwekkend, ook omdat wat officiële beleidslijnen betreft de bank in vergelijking eerder goed scoort . Het officiële antwoord van BNP Paribas op dit rapport is bovendien weinig geruststellend. Zo stelt de bank dat wat betreft de verhoging van de financiering van fossiele brandstoffen die aan BNP Paribas wordt toegekend, het rapport niet overeen zou komen met de realiteit. De financiering van fossiele brandstoffen door de bank zou stabiel zijn gebleven, en de stijgende transacties met betrekking tot fossiele brandstoffen zouden niet overeenstemmen met bijkomende financiering door de bank, maar eerder met een toegenomen deelname aan de structurering en distributie van gesyndiceerde leningen of obligatie-uitgiftes op de financiële markten, waarbij "over het algemeen" niet zou worden bijgedragen tot de bijkomende exploitatie van fossiele brandstoffen.

Weinig geruststellend, want: ten eerste zou zelfs het "stabiel blijven" van de financiering van fossiele energie niet in de buurt komen van het realiseren van het Akkoord van Parijs; ten tweede zorgen ook laatstgenoemde activiteiten ofwel rechtstreeks, ofwel onrechtstreeks voor bijkomende financiering van fossiele energie.

 België is via FPIM de grootste aandeelhouder van BNP Paribas, en zowel de wet als de beheersovereenkomst draagt FPIM op "actief deel te nemen aan het beheer" van ondernemingen waarin zij participeert, alsook voortdurend met hen in een "strategische dialoog" te staan., waarbij de bestuurder die voor België zetelt in nauw overleg met FPIM moet handelen, alsook regelmatig verslag uit te brengen. Bovendien maakt de Franse wetgeving mogelijk dat aandeelhouders als België die meer dan 5 procent van de aandelen van een bedrijf bezitten resoluties agenderen op Algemene Aandeelhoudersvergaderingen, wat deze aandeelhouders grote slagkracht en zeggenschap geeft in de dialoog met het management.

 

Dieter Van Besien, Kamerlid voor Groen: "Ik heb de indruk dat de communicatie vanuit de bank niet altijd overeenkomt met de realiteit. BNP Paribas scoort op een aantal aspecten behoorlijk goed, maar zolang de investeringen in fossiele brandstoffen niet sterk afgebouwd worden, blijven de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs niet haalbaar.  Er zijn wel intenties, maar ik ben er niet helemaal van overtuigd dat de intenties altijd gehaald worden. In elk geval ben ik wel blij dat de bezorgdheid bij u ook leeft en dat wij dat aan de bank duidelijk blijven maken. Toch zullen wij de resultaten daarvan van nabij blijven opvolgen en bekijken of de vertegenwoordiger van ons land in de raad van bestuur ter zake de nodige initiatieven blijft nemen."

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren