05 mei 2021

Een mondiaal minimumtarief voor vennootschappen

Tijdens de commissievergadering van 5 mei 2021 heeft Dieter Van Besien de Minister van Financiën ondervraagd naar aanleiding van het voorstel van de Amerikaanse president om een mondiaal minimumtarief van 21% in te voeren voor de vennootschapsbelasting. Dit voorstel doet de president om de OESO-onderhandelingen over Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) nieuw leven in te blazen. Deze onderhandelingen waren immers stukgelopen onder de Trump-administratie. Het voorstel van Biden is ambitieus, biedt kansen voor landen die sterk afhankelijk zijn van de inkomsten uit vennootschapsbelastingen, en kan een einde stellen aan de race to the bottom die rond de vennootschapsbelasting heerst.

Een mondiaal minimumtarief van 21%

De onderhandelingen over het aanpassen van het internationaal fiscaal recht gezien de digitalisering van de economie zijn reeds sinds 2015 binnen het OESO inclusief raamwerk aan de gang. De uiteenlopende belangen van de Europese Unie en de Verenigde Staten in combinatie met de afbraakpolitiek van de Trump-administratie hebben een consensus bemoeilijkt. Om die reden heeft de Europese Unie in maart 2021 een voorstel voor een richtlijn gelanceerd ter invoering van een digitale belasting. Op die manier trachtte de EU los te komen van de OESO-onderhandelingen om tot een meer rechtvaardige fiscaliteit te kunnen komen.

In april heeft Biden echter een ambitieus voorstel gedaan om de OESO-onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Hij en zijn Minister van Financiën hielden een pleidooi voor een effectief minimumtarief van 21% aan vennootschapsbelasting dat mondiaal zou gelden. Voorheen gingen de discussies over de invoering van een minimumtarief van 12,5%. Met dit voorstel en de optimistische geluiden van de nieuwe administratie is er hernieuwde hoop op een consensus binnen de OESO. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de onderhandelingspositie van België en de Europese Unie. Ik ondervroeg de Minister van Financiën over mogelijke wijzigingen in de Europese onderhandelingsstrategie en zijn inschatting over de gevolgen van de nieuwe situatie. 

Mijn vraag aan de Minister

De Verenigde Staten nemen met de voorstellen van president Biden en minister van Financiën Yellen opnieuw een constructieve houding aan in de onderhandelingen binnen de OESO. De minister hield namelijk een pleidooi voor een mondiaal minimumtarief van 21% aan vennootschapsbelasting. Een mondiale minimale vennootschapsbelasting is een van de twee grote pijlers van de belastinghervorming die binnen de OESO worden onderhandeld.

Zoals we hier ook na de Europese top in maart hebben opgemerkt, zal het vinden van een consensus rond de digitale taxatie het moeilijkst zijn. Het voorstel van een tarief van 21 % is echter goed nieuws. Een minimumbelasting zal eindelijk een grens stellen aan de race to the  bottom, die in de wereld al even aan de gang is en die ook in Europa veel overheden onder druk zet. Natuurlijk zullen wij ook voor de minimale vennootschapsbelasting de details moeten bekijken. De Europese Unie moet ook in die zaak over haar eigen belangen waken.

Ik heb daarover de volgende vragen.

1) Wat zijn de implicaties van het voorstel van een minimumtarief van 21 % voor de Belgische onderhandelingspositie bij de OESO?

2) Is er reeds een eenduidige Europese positie wat betreft de tweede pijler van de OESO-onderhandelingen over de belastinghervorming? Tracht de Europese Unie een hoger minimumtarief te verkrijgen? Op welk tarief hoopt men te kunnen stranden?

3) Verwelkomt u het signaal van minister Yellen en president Biden en meent u dat een consensus binnen de OESO nu binnen handbereik is?

Het antwoord van de Minister

Le taux minimum dont il est question n'a pas encore été fixé. Ce taux minimum n'est pas comparé aux taux nominaux mais aux tarifs effectifs calculés en fonction de l'impôt effectivement retenu.

Het feit dat de Verenigde Staten momenteel overwegen hun tarief in de vennootschapsbelasting te verhogen tot 28 %, en het minimumtarief van een zogenaamd Gilti-systeem tot 21 %, weerspiegelt hun wil om tot een eerlijke internationale fiscale concurrentie te komen.

België staat positief tegenover dat signaal, dat evenwel geen fundamentele impact heeft op onze onderhandelingspositie in de schoot van de OESO.

À ce stade, l'Union européenne laisse encore l'initiative à l'OCDE où des négociations sur les deux piliers ont lieu depuis 2019. Toutefois, la Commission européenne a déjà annoncé que si aucun accord n'est trouvé au sein de l'OCDE d'ici la mi-2021, elle formulera elle-même de  nouvelles propositions. Le contenu concret de ces propositions n'est pas encore connu et il n'est donc pas possible de les expliciter.

België blijft optimistisch over het bereiken van een beginselakkoord op het niveau van de OESO tegen begin juli. De wijziging van het standpunt van de Verenigde Staten, dat nu onderschreven wordt door de regering-Biden, is in dat verband heel bemoedigend. Het toont aan  dat de Verenigde Staten willen werken in de richting van een akkoord, zoals dat momenteel wordt onderhandeld op het niveau van de OESO.

Bien qu'il reste de nombreux points techniques à traiter, certains points de désaccord ont déjà été résolus. Par ailleurs, lors de plusieurs réunions récentes, les Etats-Unis ont réaffirmé leur volonté de parvenir à un accord global dans les meilleurs délais.

België zal derhalve in ieder geval constructief blijven meewerken aan de werkzaamheden op het internationale en/of op Europese niveau, in overeenstemming met de prioriteiten die zijn vastgelegd in het regeerakkoord van 30 september 2020.

Tant le projet du président des États-Unis que le pilier 2 du projet actuellement en négociation à l'OCDE auront comme effet une hausse des taux nominaux et du niveau d'imposition effectif dans le monde entier. Les bénéfices au moyen desquels  les dividendes sont distribués, seront davantage imposés dans le chef des filiales. Corrélativement, l'impôt susceptible d'être prélevé grâce à un mécanisme d'imputation dans le chef des sociétés-mères diminuera. D'un point de vue budgétaire, l'impact d'un mécanisme d'imputation aura donc tendance à se rapprocher de celui de l'extension. Compte tenu de la complexité inhérente à l'application d'un mécanisme d'imputation ainsi que de l'impact négatif d'un tel mécanisme sur la position concurrentielle des filiales étrangères des entreprises belges, l'exemption continuera donc à être privilégiée.

In antwoord op de vragen van de heer Donné en de heer Vandenbroucke, die mij maar gisterenmiddag bereikten, kan ik zeggen dat ik bijzonder verheugd ben met de interesse van de Biden-administratie voor de lopende OESO-onderhandelingen. Mijn administratie heeft die voorstellen op de voet gevolgd en is die momenteel ook aan het analyseren. Het tarief van de minimumbelasting – de zogenaamde Pijler 2 – blijft uiteraard te bepalen. In ieder geval zal het om een effectief tarief gaan, dat dus vergeleken zal moeten worden met de effectieve tarieven en niet met de nominale tarieven die in andere landen van toepassing zijn.

Momenteel zijn de technische werkzaamheden nog volop lopende bij de OESO aangaande verschillende elementen die voor een mogelijke globale minimumbelasting een bepalende factor kunnen zijn. Het is voorbarig om op dit moment al een standpunt in te nemen over een mogelijke opbrengst voor België, aangezien de onzekere elementen in eventuele berekeningen op dit ogenblik echt talrijk zijn. Elke  berekening zou bijgevolg een erg vertekend beeld kunnen geven van de eventuele realiteit, die nog verder vormgegeven moet worden.

Het door het Tax Justice Network berekende bedrag lijkt op het eerste gezicht dan ook niet realistisch. Mijn administratie onderzoekt momenteel hun ramingsmethodiek, maar een positieve impact voor de Schatkist valt te verwachten. De conformiteit van Pijler 2 met het Europese recht zal worden verzekerd op het moment van zijn tenuitvoerlegging in de Europese Unie, door middel van een door de  Commissie uitgewerkt juridisch instrument.

Mijn repliek

Onze fractie, en ook verschillende andere fracties die hier aanwezig zijn, hebben heel veel hoop gesteld in de uitkomst van de onderhandelingen in het kader van de OESO. Het gaat al jaren met ups and downs, maar we komen stilaan in de laatste rechte lijn. De  signalen vanuit de VS zijn vandaag een stuk hoopgevender dan tijdens de Trump-administratie. Ik hoop dat wij dat positivisme kunnen grijpen, dat wij het kunnen vasthouden en dat wij daarmee in de loop van dit jaar de onderhandelingen effectief succesvol kunnen afronden. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren