28 okt 2020

Minister van Financiën bevestigt Belgische inzet voor Financiële Transactietaks

De financiële transactietaks staat al jaren op de agenda als een instrument om speculatie tegen te gaan en een deel van de opbrengsten van activiteiten die op zich geen enkele economische meerwaarde betekenen voor onze maatschappij, af te romen. Er is vanzelfsprekend een sterke lobby daartegen die er voor zorgt dat het niet eenvoudig is om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Daarom moet ons land zich grote voorstander van de maatregel tonen en dat ook duidelijk maken aan onze Europese partners.

Al vele jaren wordt er op Europees niveau gediscussieerd over een belasting op financiële transacties (Financial Transaction Taks of FTT). Al in 2011 stelde de Europese Commissie een geharmoniseerde belasting voor op financiële transacties met betrekking op de hele EU. Aangezien het in 2013 duidelijk werd dat er op dat moment geen meerderheid op EU-niveau kon gevonden worden, werden de besprekingen over de invoering van een FTT voortgezet in het kader van een zogenaamde versterkte samenwerking met Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Portugal , Slovakije, Slovenië en Spanje.

 

In de aanloop naar de bijeenkomst van de ministers van Financiën in maart 2020 heeft de Duitse minister van Financiën Scholz in een brief aan zijn collega's meegedeeld dat hij ervan uitgaat dat een nieuwe bijeenkomst op ministerieel niveau zou helpen om een gemeenschappelijk compromis tevinden. Bovendien gaf hij in de commissie voor Financiën van de Duitse Bundestag ook te kennen dat hij het noodzakelijk minimumaantal landen om de versterkte samenwerking te beginnen, bij elkaar zou krijgen.Daarenboven heeft een door de Duitse regering zelf besteld rapport aangegeven dat het voorstel van de Commissie uit 2013 eigenlijk veel zinvoller is dan het Frans-Duitse voorstel, dat een aantal verregaande problemen met zich brengt.

Op een vraag van Dieter Van Besien in de Kamercommissie Financiën van 28 oktober 2020 bevestigde minister Van Peteghem het Belgische engagement voor de Financiële Transactietaks:

"De vorige bijeenkomst van de technische werkgroep inzake de financial transaction tax dateert van 12 november 2019. België heeft daaraan op een constructieve wijze deelgenomen, maar heeft wel gewezen op een aantal bezorgdheden van ons land, ten eerste, de belastbaarheid in het huidig voorstel van transacties door pensioenfondsen, ten tweede, de impact van de financial transaction tax op de taks op de beursverrichtingen en de economische impact voor de Belgische beurs door de delokalisatie van verschillende activiteiten naar bijvoorbeeld Nederland en Luxemburg, die niet deelnemen aan de versterkte samenwerking inzake de financial transaction tax en, ten derde, het uit het toepassingsgebied laten van de specifiek speculatieve transacties.Er is geen officieel antwoord gegeven op de Duitse uitnodiging. Indien de Duitse minister van Financiën een ontmoeting organiseert met zijn collega's hieromtrent, zal ik vanzelfsprekend daaraan deelnemen. Door de uitbraak van de COVID-19-pandemie is de financial transaction tax niet meer behandeld op het overleg.De Oostenrijkse minister van Financiën heeft recent te kennen gegeven dat hij terug wil naar het initiële voorstel van de Commissie van september 2011. Daarin werd gekozen voor een brede belastbare grondslag, die alle soorten financiële instrumenten omvat. Het Duitse rapport is vooral kritisch over het feit dat in het huidige voorstel de over-the-counterhandel en derivaten buiten de financial transaction tax zou vallen. Het rapport pleit ervoor ze aan een laag tarief onder het toepassingsgebied van de financial transaction tax te brengen.Een brede heffingsgrondslag en een laag tarief maken de belasting minder marktverstorend. Het rapport zal ongetwijfeld nog ter sprake komen in de werkgroep versterkte samenwerking FTT en het toepassingsgebied van de financial transaction tax kan nog steeds worden gewijzigd. Tot op heden is hieraan nog geen technische of juridische uitwerking gegeven. Het is dus voorbarig hieromtrent reeds een standpunt in te nemen. Er werden ook nog geen concrete afspraken gemaakt. Maar op het niveau van de Raad heeft het Duitse voorzitsterschap van de Raad van de Europese Unie tot op heden nog geen initiatief genomen ter zake. Een volgende technische vergadering van de werkgroep versterkte samenwerking FTT is gepland op 29 oktober 2020. Zoals in het regeerakkoord werd vermeld, zal België daarin een constructieve rol spelen om de realisatie van het project te bevorderen."

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren