13 jan 2021

De Nationale Bank over de toestand van het land

Op 12 januari kwam de Nationale Bank van België (NBB) de monitoring van de leningen toelichten in het parlement. Dieter Van Besien stelde vragen over de toekomst en de effecten van het algemene moratorium en de verschillende staatsgarantieregelingen. 
De volledige bespreking vind je hier.

Moratorium

Dieter Van Besien vroeg de NBB of een mogelijke verlenging van de huidige moratoriumregeling mogelijk is. Deze regeling gold vanaf april 2020 en had als effect dat ondernemingen en particulieren (voor hypothecaire kredieten) indien nodig uitstel krijgen op de afbetaling van hun leningen voor maximaal negen maanden. 

De NBB lichte toe dat deze maximumtermijn van negen maanden werd vastgelegd door de European Banking Authority (EBA). De verlenging van zes naar negen maanden die in december 2020 plaatsvond betekende op zich een politieke toegeving van verschillende belanghebbenden die in de EBA zetelen. De NBB gelooft niet dat het plausibel is dat de termijn nogmaals verlengd zou worden, maar dit hangt natuurlijk ook af van de evolutie van het Corona-virus. Daarenboven denkt de NBB dat de termijn van negen maanden billijk is, aangezien uitstel van betalingen op zich ook risico's inhouden en het einde van de pandemie in zicht begint te komen. Deze terughoudendheid heeft natuurlijk alles te maken met de gevaren rond het in leven houden van zogenaamde 'zombiebedrijven', i.e. bedrijven die zonder continue overheidssteun geen economische toekomst hebben. De NBB wees er tenslotte op dat banken ook zonder dwingende moratoriumregeling betalingsuitstel kunnen verlenen. 

De eerste en tweede staatsgarantieregeling

Even wat achtergrond: De eerste staatsgarantieregeling (SG I) verplichte banken korte termijnkredieten te verstrekken aan ondernemingen aan bepaalde bindende voorwaarden. Het probleem was echter dat de meest noodlijdende groep, zogenaamde "ondernemingen in moeilijkheden", door Europees recht buiten het toepassingsgebied van de eerste regeling vielen. De Europese houding wijzigde echter, waardoor de tweede staatsgarantieregeling (SG II) dit hiaat kon invullen. SG I en SG II verschillen echter ook op het vlak van de termijn van de kredieten die onder de garantie vallen. Bij de eerste regeling ging het over kredieten die een looptijd hadden van minder dan twaalf maanden. Bij SG II gaat het over kredieten die een looptijd hebben van langer dan twaalf maanden, maar korter dan vijf jaar.

Dieter Van Besien besloot op basis van de cijfers van de NBB dat een significant deel van de ondernemingen nog steeds gebruik maakte van SG I in de periode juli-oktober. Dit terwijl tijdens deze periode ondernemingen reeds gebruik konden maken van SG II. Daarnaast vroegen ondernemingen tijdens deze periode voor meer geld kredieten aan onder SG I dan onder SG II. Ook werden er tijdens deze periode meer kredietaanvragen van zelfstandigen en kmo's onder SG II afgewezen dan onder SG I. Dieter Van Besien vroeg de NBB dan ook of het einde SG I zal betekenen dat een deel van de ondernemingen hun toegang tot krediet zullen verliezen. In het licht daarvan vroeg hij of een mogelijke herinvoering van een aangepaste SG I wenselijk zou zijn volgens de NBB. De onvoorspelbaarheid van het virus betekent immers dat het voor ondernemingen net heel belangrijk kan zijn om aan de hand van korte termijn leningen kort op de bal te spelen.   

De NBB antwoorde dat ze blij was met de aangepaste SG II regeling. Ze gelooft dat SG I cruciaal was in het begin van de Covid-crisis om tegemoet te komen aan de liquiditeitsbehoeften die voortkwamen uit de shock van de eerste lockdown. Echter gelooft de NBB dat het op het huidige tijdsstip, met de huidige vooruitzichten, zinvol is om de focus te verleggen van liquiditeit naar solvabiliteit. Leningen met een termijn van meer dan een jaar hebben volgens de NBB die focus. 

Conclusie

Het is duidelijk dat de EBA en de NBB klaar zijn om de overheidssteun voor particulieren en ondernemingen af te bouwen. De daling van ons bruto nationaal product zal zich naarmate de steun afneemt vertalen in stormachtige economische tijden. Gelukkig zijn er vanuit Europa en België grote sommen publiek geld vrijgemaakt om een relance van onze economie mogelijk te maken. Nu er ook een akkoord is over hoe die sommen in België zullen worden verdeeld, staan we een stap dichter bij de discussies over hoe we onze samenleving post-corona willen vormgeven. Dieter Van Besien staat klaar in het parlement om de Groene prioriteiten te verdedigen; de kosten van de relance rechtvaardig verdelen en de baten te richten naar een moderne en duurzame toekomst.

 

 

 

Heb jij een mening over het beleid van de NBB? Je kan natuurlijk volksvertegenwoordiger Dieter Van Besien steeds contacteren met vragen of ideeën. Momenteel loopt er echter ook een publieke consultatie bij de NBB over haar beleid die je hier kan terugvinden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren