07 okt 2021

Pandora_papers

Tijdens de plenaire vergadering van 7 oktober heeft Dieter Van Besien de minister van Financiën gevraagd naar zijn plan van aanpak na de revelaties van de Pandora papers. De Pandora papers zijn een symptoom van een op hol geslagen financieel systeem, waarbij al te veel advocatenkantoren en financiële instellingen bereid zijn om diensten aan te bieden aan hun rijkste klanten om hun vermogen "fiscaal te optimaliseren". Grijze zones en hiaten in de wetgeving in combinatie met een gebrekkige internationale samenwerking die ervoor heeft gezorgd dat de toenemende mobiliteit van kapitaal niet voldoende is gereguleerd, liggen hiervoor aan de basis. Deze medeoorzaken kunnen echter aangepakt worden, zowel zowel op Belgisch, Europees als internationaal niveau. Hiervoor hebben we gedreven politici nodig die inzicht en plannen combineren met veel samenwerking. Vincent Van Peteghem wil een strijdpunt maken van de strijd tegen fiscale fraude. Dieter Van Besien vroeg dan ook welke strijdpunten hij zal formuleren naar aanleiding van de Pandora Papers.

De Pandora Papers

Een internationale samenwerking van journalisten heeft wederom ernstige wanpraktijken aan het licht gebracht. Structuren die dienen om kapitaal zo anoniem mogelijk van het ene deel naar het andere deel van de wereld te sluizen, mogen misschien op zich niet illegaal zijn, ze lenen zich uitstekend voor illegale transacties zoals het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Om die reden zijn offshore trustconstructies in belastingparadijzen op zich zeer problematisch - ze bemoeilijken de strijd tegen terrorisme, internationale criminaliteit, fiscale en sociale fraude en bemoeilijken de mogelijkheid om te evolueren naar een rechtvaardige maatschappij waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Deze constructies moeten beter gereguleerd worden, en daarom ondervroeg ik de minister welke aanbevelingen tegen het misbruik van offshore constructies die door de commissie Panama Papers werden geformuleerd hij zal implementeren. Je kan een deel van mijn tussenkomst bekijken in onderstaand filmpje. De tekst van mijn gehele tussenkomst kan je daaronder lezen.

Mijn vraag aan de minister

Mijnheer de minister, hier staan wij weer. Ik herinner mij dat ik hier enkele maanden geleden stond te roepen: we want our money back! Het is nauwelijks enkele maanden later, en hier staan wij opnieuw.

Opnieuw heeft een aantal journalisten documenten in handen gekregen over dubieuze advocatenkantoren die gevestigd zijn op dubieuze locaties en die daar dubieuze bedrijfsconstructies oprichten voor hun klanten, klanten die nog nooit op die dubieuze locaties geweest zijn. 

Onder die klanten zijn er meer dan 1.200 landgenoten. Wat doen die mensen? Die sluizen hun centen en hun aandelen door naar die dubieuze bedrijven aldaar, omdat zij daar geen belastingen moeten betalen en hier wel. Dat is opnieuw een mooi voorbeeld van mensen die, ook al zijn ze gezegend met zeer sterke schouders, weigeren bij te dragen aan de organisatie van onze samenleving.

Wat moeten wij daar nu aan doen? Moeten wij hoorzittingen organiseren? Moeten wij commissies oprichten om te luisteren naar iedereen die hierover iets weet? Mijnheer de minister, dat hebben wij al gedaan, dat hebben wij al verschillende keren gedaan.

Er bestaat een groot rapport, uit 2017, met vele aanbevelingen naar aanleiding van de Panama Papers. Er bestaat een ander groot rapport, uit 2009, met vele aanbevelingen naar aanleiding van de grote fraudedossiers van toen. En wat merken wij na al die jaren? Veel van die aanbevelingen werden nog altijd niet uitgevoerd, na al die jaren. Mijn vraag is dan ook eenvoudig, mijnheer de minister. Wat zult u doen om de bestaande aanbevelingen zo snel mogelijk uit te voeren, zodat ik hier over zes maanden niet opnieuw moet komen staan naar aanleiding van een volgend paperleaksschandaal?

Het antwoord van de minister

Wij kunnen inderdaad blijven zeggen dat offshoreconstructies en belastingparadijzen een legale basis kunnen hebben en om puur economische redenen gebruikt kunnen worden, maar de feiten die een internationale groep van onderzoeksjournalisten vandaag aan het licht heeft gebracht, drukken ons opnieuw met de neus op de feiten. Belastingontduiking via offshoreconstructies en agressieve grensoverschrijdende fiscale planning blijft ook na de Panama Papers een ernstig probleem. Dat kunnen wij niet aanvaarden en wij moeten dat dan ook aanpakken.

Ben ik als minister van Financiën verrast? Helaas niet. Mijn administratie voert dagelijks de strijd tegen dergelijke fraude. Net omdat wij ons ervan bewust zijn dat dergelijke constructies nog steeds gebruikt worden, zetten wij hard in op transparantie en controle. Ons land heeft sinds de onthullingen in de Panama Papers dan ook niet stilgezeten. Ik som niet-limitatief een vijftal elementen op.

Ten eerste, de kaaimantaks voorziet in een aangifteplicht van juridische constructies en een transparante taxatie van de inkomsten in de personenbelasting. Momenteel volgen bijna 3.000 dossiers die reglementering.

Deuxièmement, avec la commission spéciale sur les Panama Papers, ce Parlement a aussi réalisé un travail important et formulé des recommandations. Mon administration en a assuré le traitement prioritaire et le suivi maximal pour ce qui concerne la partie fiscale.

Ten derde lanceerden we dit jaar ook ons eerste actieplan tegen fraude, waarin we overleg en samenwerking tussen de fiscus, de politie en het parket mogelijk maken. De in te zetten middelen moet in die context ook kunnen worden uitgebreid. Het actieplan bevat trouwens ook een project rond belastingsparadijzen. Er werd een werkgroep opgericht die zich specifiek zal toeleggen op belastingparadijzen. Die zal op korte termijn maatregelen uitwerken. Het is logisch dat alle onthullingen die nu in het kader van de Pandora Papers worden gedaan, erin zullen worden meegenomen. Trouwens, op het terrein heeft mijn administratie binnen haar onderzoeksmogelijkheden de dossiers van de Panama Papers onderzocht. Ze onderzocht 269 dossiers met een verhoging van de belastbare basis van 26 miljoen euro. Een van de uitdagingen zijn uiteraard de zogenaamde verjaarde kapitalen, namelijk inkomsten die buiten de zevenjarige onderzoeksperiode van de administratie vallen, waarvoor het parket uiteraard wel nog altijd onderzoeksbevoegdheid heeft. Het is dan ook van belang dat we de juridische opvolging en vervolging niet onderschatten.

Quatrièmement, nous avons encore récemment renforcé le fonctionnement du registre UBO, registre dans lequel les bénéficiaires effectifs des entités juridiques, y compris les trusts, doivent être déclarés. Dans le cadre des révélations sur les Pandora Papers, je vais faire procéder à une analyse afin de voir si ce registre peut être optimisé.

Cinquièmement, les sociétés qui effectuent des paiements dans des paradis fiscaux doivent les déclarer à mon administration. Depuis le mois de janvier de cette année, la liste des pays pour lesquels cette déclaration doit être faite a été étendue par le biais de la liste européenne des pays non coopératifs afin d'avoir un champ d'application aussi large que possible. Die landenlijst moet aangepast worden. Mijn administratie zal de lijst van het Mondiaal Forum van de OESO dan ook actualiseren, uiteraard op basis van de wettelijk bepaalde parameters. De omzendbrief daarover zal op korte termijn gepubliceerd worden. Hierdoor zullen bijvoorbeeld betalingen aan de Seychellen nog steeds aangegeven moeten worden. Ik wil u er toch op wijzen dat de beslissing van de Europese ministers van Financiën gaat over de verwijzing van drie landen van de zwarte lijst van nietcoöperatieve landen, de landen die niet mee willen werken, naar de grijze lijst, omdat die drie landen zelf beslisten om een aantal stappen te zetten om toch mee te werken. Zij beloven beterschap en daarom komen ze op de grijze lijst. Dat is een belangrijke nuance in wat vandaag al gezegd is.

Collega's, ondanks die niet-limitatieve lijst die ik heb opgesomd, is ons werk nog lang niet af. Fraude ondergraaft het draagvlak voor het fiscale stelsel en creëert oneerlijke concurrentie. Het maakt veel mensen terecht boos en verontwaardigd. Net daarom is de bestrijding van de sociale en fiscale fraude zo belangrijk voor de regering.

Je continuerai à travailler avec mes collègues au sein du comité ministériel pour la lutte contre la fraude et au niveau international pour rendre cette lutte efficace et mettre fin à la concurrence déloyale. L'échange transparent d'informations et de données est essentiel à cet égard, les Pandora Papers le démontrent une fois de plus noir sur blanc.

C'est pourquoi je soutiens la lutte au niveau international contre les pays qui ne respectent pas la norme internationale en matière d'échanges de données. Je me réjouis également du fait que la Commission européenne ait confirmé qu'elle présenterait une nouvelle proposition d'ici la fin de l'année pour lutter contre les bénéfices réalisés derrière des sociétés écrans ou des sociétés fantômes.

Enfin, je soutiens pleinement la demande de la commission des Finances de discuter des résultats de la commission Panama avec le ministre de la Justice et de les mettre en parallèle avec toute nouvelle information et tout nouvel enseignement résultant des Pandora Papers.

Collega's, de strijd tegen fiscale fraude is een strijd van onze samenleving tegen fraudeurs, een strijd die we dan ook samen zullen moeten aangaan. U kunt op dat vlak voor 100 % op mijn inzet rekenen. 

Mijn repliek

Mijnheer de minister, ik geloof u. Ik geloof echt dat u werk maakt van de strijd tegen fraude. Er is echter nog veel werk aan de winkel. Laat Vivaldi de regering zijn die eindelijk alle aanbevelingen van de bestaande frauderapporten implementeert. Laat Vivaldi de regering zijn die investeert in Justitie en in Financiën, om ervoor te zorgen dat dergelijke dossiers op een ernstige manier kunnen worden aangepakt. Laat Vivaldi de regering zijn die fiscale ambtenaren laat meewerken aan fraudeonderzoeken van het parket. Laat Vivaldi de regering zijn die ervoor zorgt dat onze landgenoten inzien dat het geen zin meer heeft om uit te wijken naar dubieuze locaties, omdat wij hen zullen vinden en straffen.

Mijnheer de minister, u hebt een fraudeplan. Misschien moet dat plan nog eens worden geüpdatet en uitgebreid en moet ervoor worden gezorgd dat de bestaande aanbevelingen in het plan worden opgenomen. In dat geval kan u met het fraudeplan 2.0 naar het Parlement komen voor nadere discussie.

U zal in ons een partner vinden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren