18 feb 2022

Wie betaalt de Europese plastictaks?

Tijdens de commissievergadering van 18 februari 2022 heeft Dieter Van Besien de Minister van Financiën gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de plastictaks. De lidstaten zijn deze belasting sinds 1 januari 2021 verschuldigd aan de Europese Commissie op basis van hoeveel plastic er in het land circuleert. Zo komt de plastictaks een onderdeel van de eigen middelen van de Europese Commissie. België is 150 miljoen verschuldigd, maar het is nog onduidelijk wie de belasting zal betalen. Volgens de bevoegdheidsverdeling zouden de deelstaten (hier: de drie gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel) de taks moeten betalen, maar er is onenigheid over de verdeelsleutel. Daardoor dreigt de federale overheid voor de taks in te staan.

Mijn vraag aan de minister

Sinds 1 januari 2021 is België een zogenaamde plastictaks verschuldigd aan de Europese Commissie. De inkomsten uit deze taks maken onderdeel uit van de eigen middelen van de EU. De heffing zou voor België 150 mln euro bedragen. Uit de bespreking van de begroting 2022 door het Rekenhof werd duidelijk dat deze uitgave noch is opgenomen in de federale begroting, noch in de gewestbegrotingen. Het volgt uit de Belgische bevoegdheidsverdeling dat de gewestregeringen verantwoordelijk zijn voor het betalen van deze belasting. Het Europese niveau houdt echter geen rekening met de bevoegdheidsverdelingen binnen de lidstaten, en zal de federale overheid aanspreken voor de plastictaks. Om die reden sprak het Rekenhof van een reëel risico dat de federale overheid de som zal moeten prefinancieren. Het is belangrijk dat wij dit intern correct en spoedig regelen.

1) Heeft u zicht op een regeling met de deelstaten rond het betalen van de plastictaks? Wanneer kunnen wij een dergelijke regeling verwachten? Aan de hand van welke sleutel zullen de deelstaten verantwoordelijk zijn voor een aandeel in de belasting?

2) Heeft de EU reeds aangedrongen op de betaling van de taks? Zal u de taks betalen zelfs indien het federale niveau naar Belgisch recht niet verantwoordelijk is voor de belasting? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor België als een betaling uitblijft?

Het antwoord van de minister

De financiering van de aan de Europese Unie te betalen plastictaks wordt nog bestudeerd op het interfederale niveau met het oog op een eventueel samenwerkingsakkoord met de gewesten. Aangezien de beslissing tot invoering van een plastictaks als eigen middelen door Europa bij wet van 16 maart is geratificeerd, is België gehouden tot de betaling van de taks. De federale overheid heeft de taks voor 2021 betaald.

Of die betalingen uiteindelijk al dan niet het karakter zullen hebben van voorfinanciering in de zin dat ze geheel of gedeeltelijk zullen worden gerecupereerd via een bijdrage van de gewesten, is uiteraard afhankelijk van een eventueel samenwerkingsakkoord met de gewesten, maar daarvoor is het interfederale overleg momenteel nog aan de gang.

Mijn repliek

Mijnheer de minister, samenwerkingsfederalisme is een mooi woord, maar een moeilijk concept. Iedereen wil graag zoveel mogelijk bevoegdheden op zijn niveau. Als daar echter bepaalde verplichtingen aan vasthangen, wordt ernaar gekeken hoe de bevoegdheden kunnen worden geïnterpreteerd om de verplichtingen alsnog naar de andere door te schuiven.

Ik hoop dat u snel een definitief akkoord kunt vinden met de Gewesten, zodat de plastictaks van 150 miljoen euro niet al te lang als een spook boven onze hoofden blijft zweven.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren