16 mrt 2020

Stabiliteit Europese bankensector - Volledige implementatie Baselnormen noodzakelijk

Sinds het uitbreken van de mondiale financiële crisis in 2008 werkte het Basel Committee on Banking Supervision, het BCBS, aan de versterking van de kapitaal- en liquiditeitsbuffers van banken. Een laatste pakket aan hervormingen, de afwerking van "Basel III", soms ook Basel III.5 of Basel IV genoemd, werd in december 2017 afgerond door het Baselcomité en moet nog in Europees recht worden omgezet. Dit is een belangrijk pakket maatregelen, gezien tijdens de crisis veel vragen rezen over de transparantie, de vergelijkbaarheid en de complexiteit van de berekeningsmethodes voor risicogewogen activa en met name over de rol van de interne modellen die banken hanteren bij deze berekening. Een aanpassing van de berekeningsmethodes vormt dan ook een essentieel sluitstuk van de Basel III-hervormingen.

Gezien de wijze van implementatie van de eind 2017 afgesproken Basel III-normen binnen de EU nog niet bepaald is, worden zowel de Europese Commissie als de lidstaten vanuit verschillende hoeken geconfronteerd met pogingen om uitzonderingen, afzwakkingen en afwijkingen te voorzien.

Uit de antwoorden van de minister van Financiën op vragen van Kamerlid Dieter Van Besien (Groen) blijkt heel duidelijk dat België zich moet blijven inzetten om deze implementatie te realiseren:

"Een volledige, consistente en tijdige implementatie van het Bazel-pakket is niet enkel vanuit het oogpunt van de financiële stabiliteit noodzakelijk, het is ook in het belang van de Europese bankensector zelf dat Basel III dient geïmplementeerd te worden. Dit om de geloofwaardigheid van de (berekening van de) kapitaalsbuffers te herstellen en het vertrouwen van consumenten, investeerders en de internationale financiële markten in de robuustheid van de sector herop te bouwen. De landen van de Europese Unie zijn op dit moment reeds de enige leden van het Bazelcomité die de eerdere elementen van het Bazel III pakket op een non-compliant manier hebben ingevoerd en dat straalt zich af op de reputatie van de sector. Het zou een slecht idee zijn om deze score nog te verslechteren door deze laatste elementen van het Bazel III-pakket niet of op een niet-consistente manier te implementeren. Dit is dan ook de boodschap die België op dit moment steeds meegeeft in officiële én informele ontmoetingen en vergaderingen met vertegenwoordigers uit de banksector en de officiële sector in de context van de voorbereidingen van de invoering van het pakket voor Europese banken.

Ik heb net als u kennis genomen van het rapport van Copenhagen Economics in opdracht van de Europese bankenfederatie (EBF). Op regelmatige basis publiceren belangengroepen hun eigen analyses met betrekking tot de impact van bepaalde reglementaire wijzigingen. In het algemeen kan men stellen dat de gehanteerde methodologie en impliciete assumpties in deze publicaties nooit zullen leiden tot een onderschatting van de impact van reglementaire wijzigingen. Daarom is het van cruciaal belang dat de toezichthouders ook steeds een onafhankelijke impactstudie uitvoeren. En dit is uiteraard ook gebeurd in het geval van Bazel III.

Met betrekking tot de impact op de banksector kan ik verwijzen naar de verschillende monitoring rapporten gepubliceerd door het Bazelcomité en naar de impact studie die de Europese Bankautoriteit (EBA) realiseerde in het kader van zijn advies van 5 augustus 2019 aan de Europese Commissie. Beide bronnen geven een goed zicht wat de impact van het Bazel III pakket zou zijn op Europese Banken, en ramen deze beduidend lager dan impactstudies komende van (belangenorganisaties van) de sector. Wat betreft de impact op de economie in zijn geheel is er eind vorig jaar een betrouwbare schatting gepubliceerd door de EBA op basis van twee verschillende methoden (waaronder de zogeheten Growth-at-Risk (GaR) approach) die gebruikt worden door de Europese Centrale Bank om dergelijke macro-economische analyses uit te voeren.

Beide methodes komen ruwweg tot dezelfde conclusie: de invoering van het gefinaliseerd Bazel III pakket zal op korte termijn mogelijks leiden tot een transitoire beperkte negatieve impact op bruto binnenlands product groei (door een vermindering van de kredietverlening), maar op lange termijn zal er een beduidend positief effect zijn op de groei: door het hogere kapitalisatieniveau van banken zal de financieringskost voor banken dalen - en zal bijgevolg ook de winstgevendheid van banken stijgen - waardoor de kredietverlening zal stijgen. Ten gevolge van dit hoger kapitalisatieniveau zullen ook de macro-economische kosten van een potentiële (financiële) crisis in belangrijke mate dalen en zullen banken beter in staat zijn om tijdens een recessie hun rol als financieel intermediair te vervullen; en als dusdanig de reële economie ook dan te ondersteunen. Laten we inderdaad bij de invoering van de finale elementen van het Basel III-pakket niet de drastische impact vergeten die de financiële crisis had en nog heeft op de Belgische en bij uitbreiding Europese reële economie en overheidsfinanciën

Een level playing field tussen Europese en Amerikaanse banken is uiteraard één van onze bezorgheden. Net daarom pleit België voor een consistente implementatie van het Bazel pakket. Indien Europa het Bazel-pakket niet conform zou invoeren riskeert men een race to the bottom te ontketen, waarbij er vanuit het oogpunt van financiële stabiliteit alleen maar verliezers zijn. Daarbij mag ook niet vergeten worden dat de Amerikaanse autoriteiten in het verleden meer stringente en strengere eisen hebben opgelegd en daarbij de facto een aantal van de internationale afspraken hebben geanticipeerd. De impact van de invoering van het gefinaliseerd Bazel III-pakket is net daarom veel hoger voor Europese dan voor Amerikaanse banken."

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren