17 apr 2020

Synthetische effectisering of securitisatie: eventuele versoepeling regelgeving zou gevaar zijn voor financiële stabiliteit

Synthetische effectisering - de creatie van een bepaald type van complex financiële instrumenten - speelden een grote rol bij het uitbreken en het verspreiden van de financiële crisis van 2008. Het bekendste voorbeeld waren de zogenaamde "CDO's" - "Collateralised debt obligations". In de nasleep van de crisis werden een aantal van deze instrumenten verboden. Anderen werden aan striktere regelgeving onderworpen. Zo was recente regelgeving die een soepelere behandeling van bepaalde " eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde" ("STS") financiële instrumenten expliciet niét van toepassing op synthetische effectisering.

De Europese Bankenautoriteit overweegt echter een kader in te voeren waarin bepaalde van deze complexe instrumenten wél onder deze soepelere behandeling zouden vallen en heeft hiervoor input gevraagd aan de Europese lidstaten. Kamerlid Dieter Van Besien (Groen) stelde minister van Financiën De Croo hierover enkele kritische vragen. 

Uit het antwoord blijkt dat België op dit moment - gelukkig - een redelijk kritisch standpunt inneemt ten opzichte van het voorstel van de Europese Bankenautoriteit:

"Een preferentiële behandeling voor synthetische effectiseringen met een STS-label zou een afwijking zijn van de (internationaal afgesproken) Bazel standaard.

Omwille van bepaalde beperkingen van de gebruikte data, is enige omzichtigheid geboden. Zo zijn er geen data beschikbaar voor periodes van historische crisissen en is het onzeker hoe bestaande synthetische effectiseringen zich zullen gedragen qua uiteindelijke verliezen naar aanleiding van de Covid-19-situatie.

Ik sluit mij aan bij de Nationale Bank die geen voorstander is van het uitschrijven van een blanco cheque voor een brede toepassing van een preferentieel kader voor een synthetisch STS-label. Wij staan open voor en steunen het indienen door EBA bij de Europese Commissie van een neutraal en gebalanceerd rapport  dat op  een transparante wijze alle voor- en nadelen van een preferentieel kader voor STS synthetische securitisatie vermeldt.

Ik deel de bezorgdheid van de Nationale Bank en Europese Centrale Bank met betrekking tot de geschiktheid voor synthetische securitisaties van STS criteria die worden gehanteerd voor traditionele securisaties. Beide vormen hebben immers verschillende eigenschappen ; er dienen bijkomend specifieke criteria te worden ontwikkeld voor een synthetische effectisering."


Voor Groen blijft het evenwel de vraag of een STS-label voor synthetische securitisaties überhaupt wel aangewezen is. Deze instrumenten zijn immers naar hun aard complex en weinig doorzichtig, waardoor de vraag rijst of een label dat bepaalde van deze instrumenten classificeert als "eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd" geen vals gevoel van veiligheid creëert, laat staan van de problemen die kunnen ontstaan wanneer dit label ook tot voordelen op het gebied van regelgeving zou leiden.

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren