19 okt 2019

Toekomst Europese kapitaalmarkten en toekomst Europese begrotingsnormen

Het Finse voorzitterschap van de Europese Unie riep op 13 en 14 september een informele bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Europese Unie samen. Doel was onder meer het stemmen van de violen wat betreft het evalueren van de huidige Europese begrotingsregels en het uittekenen van een pad voor verdere integratie van de Europese kapitaalmarkten.

Uit vragen van Kamerlid Dieter Van Besien (Groen) blijkt het volgende wat betreft het Belgisch standpunt over deze onderwerpen en over de uitkomt van deze vergadering:

"België heeft het versterken van de Europese kapitaalmarktunie (KMU), sinds de start van het KMU actieplan in 2015, steeds ondersteund. België heeft deze steun geregeld herhaald tijdens de discussies hieromtrent in de ECOFIN-raad van 13 en 14 september 2019.

 

België heeft op de Informele ECOFIN-raad te Helsinki benadrukt dat het belangrijk is de toegang voor KMO’s tot de KMU te vergemakkelijken, de investeringsmogelijkheden voor retailinvesteerders te verbreden, acties te ondernemen op het vlak van duurzame financiering en belemmeringen voor grensoverschrijdende investeringen weg te werken.

 

De Lidstaten spraken hun steun uit om verdere acties te nemen om de KMU te versterken. Ze erkennen dat diepe en competitieve EU kapitaalmarkten een mogelijke voorwaarde voor de versterking van de euro zijn. De Europese Commissie en de Lidstaten onderstreepten echter wel dat er reeds grote stappen genomen zijn tijdens de laatste vijf jaar. De Lidstaten stellen dat de resterende belemmeringen voor grensoverschrijdende investeringen zoveel als mogelijk moeten weggewerkt worden.

 

De Lidstaten benadrukten het belang van het vergemakkelijken van de toegang tot marktfinanciering voor KMO’s en het verbreden van de investeringsmogelijkheden voor retailinvesteerders. Ook werden bijkomende acties gevraagd op het vlak van duurzame financiering (sustainable finance). Een aantal Lidstaten verwijzen naar de herziening van de Solvency 2 richtlijn om langetermijninvesteringen te bevorderen.

 

Zowel de Lidstaten als de Europese Commissie erkennen dat het wegwerken van sommige belemmeringen, zoals het (gedeeltelijk) harmoniseren van fiscale en insolventieregels, erg gevoelig ligt.

 

Wat de evaluatie en mogelijke herziening van de bestaande begrotingsregels betreft, was het enkel de bedoeling op de Informele ECOFIN-raad om input te leveren aan de Europese Commissie. Het is de nieuwe Europese Commissie die pas op 1 november van start gaat, die deze evaluatie zal doorvoeren; bijgevolg vond geen discussie plaats over de evaluatie zelf.

 

België benadrukte dat het openstaat voor een aanpassing van de begrotingsregels om deze transparanter en eenvoudiger te maken maar dat tegelijkertijd flexibiliteit nodig is. Dergelijke flexibiliteit is nodig om investeringen te bevorderen, gelet op de belangrijke investeringskloof in de meeste lidstaten van de EU en de belangrijke externe risico’s zoals de handelsspanningen tussen de VS en China en Brexit, maar ook de klimaatverandering. Meer productieve investeringen zullen bovendien een positieve impact hebben op de potentiële groei, werkgelegenheid en uiteindelijk op de reële economische groei. Structurele hervormingen blijven hierbij belangrijk.

België is er zich van bewust dat de discussie niet eenvoudig zal zijn maar wijst erop dat er ook in lidstaten met weinig begrotingsruimte en hoge schuld nood is aan productieve investeringen. België vraagt dan ook om na te denken over de mogelijkheid om overheidsschuld die verband houdt met productieve en groeibevorderende investeringen als een aparte categorie te behandelen. Daarnaast is het ook van mening dat de huidige investeringsclausule zou moeten herzien worden, aangezien de voorwaarden hieraan verbonden (zeer negatieve output gaps) tot gevolg hebben dat er geen enkele lidstaat meer in aanmerking komt om van deze clausule te genieten. Tot slot zou er ook meer flexibiliteit kunnen voorzien worden in de huidige schuldregel, die het voor lidstaten met hoge schuld en in een omgeving van lage inflatie en lage groei erg moeilijk maakt om deze te respecteren."

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren