11 mrt 2020

Twijfelachtige praktijken bij het terugvragen van dividendenbelastingen

Eind 2018 startte de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) na een oproep van het Europees Parlement een onderzoek naar frauduleuze en/of legale maar immorele praktijken rond het terugvragen van dividendbelasting. In een 38 pagina's tellend rapport met voorlopige bevindingen van 2 juli 2019 sluit de ESMA niet uit dat CumEx, CumCum of soortgelijke transacties nog steeds voorkomen in EU-lidstaten als België.

De ESMA baseert deze veronderstelling op haar eerste analyse van de handel in contanten en securities lending, een vorm van financiële dienstverlening waarbij de ene instelling, tegen een vergoeding, effecten uitleent aan de andere. De piek van deze handel ligt meestal in de maanden april en mei, wanneer beursgenoteerde bedrijven bekend maken hoeveel dividend ze per aandeel zullen uitkeren.

Hoewel in dit zogeheten dividendseizoen normaliter veel handel in aandelen wordt bedreven, vindt de ESMA de pieken dusdanig hoog dat zij niet uitsluit dat CumCum- en CumEx-transacties nog steeds plaatsvinden. Over de vraag of die transacties illegaal of immoreel zijn, laat de ESMA zich niet uit. Ze verwijst daarvoor naar de nationale overheden en toezichthouders. De omvang en de frequentie van securities lending varieert per land, zo stelt de ESMA.

Opmerkelijk is dat de piek van de aandelenhandel inmiddels lijkt te zijn verdwenen in landen als Duitsland, Italië en Oostenrijk. Daarentegen blijft die piek opvallend hoog in bijvoorbeeld België, Denemarken en Zweden.

 

Uit antwoord op vragen van Kamerlid Dieter van Besien (Groen), blijkt dat de Bijzondere Belastinginspectie in 2016 de blokkering gevraagd heft van de terugbetaling van 172,49 miljoen euro roerende voorheffing aan buitenlandse entiteiten en in 2017, de blokkering van 5 miljoen euro. Deze aanvragen zouden betrekking hebben op een vroegere periode van fraude. Er was geen enkele betwisting over die blokkeringen.

Daarnaast stelt de minister dat "hij het eens is met zijn voorganger dat dankzij de wet van 11 januari 2019 houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en – ontwijking inzake roerende voorheffing, de pistes die aanleiding kunnen geven tot fraude verder worden ingedijkt. Afgaand op de hierboven vermelde resultaten en eventuele andere cijfergegevens waarover we zouden kunnen beschikken, zal bekeken worden of dit volstaat of dat verder wetgevend ingrijpen vereist is."

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren