10 nov 2021

De vergroening van het bedrijfswagenpark

Tijdens de plenaire vergadering van 10 november 2021 heeft het parlement enkele wetsvoorstellen rond de vergroening van het bedrijfswagenpark besproken en gestemd. Dieter Vanbesien is hierbij tussenkomen en vertelde waarom hij trots is deel uit te maken van de Vivaldi-coalitie die volgens Mobility & Environment met de vergroening van het bedrijfswagenpark de belangrijkste Belgische klimaatmaatregel heeft genomen van de voorbije tien jaar.

Elektische bedrijfswagens

De Vlaamse regering heeft nu ook maatregelen voorzien om de omschakeling naar elektrische wagens te bespoedigen. Dat is logisch, aangezien elektrische wagens minder verbruiken, minder schadelijke stoffen uitstoten, en ook een rol spelen als batterij voor het opvangen van de pieken en dalen in energievraag & -consumptie. 

Met overtuiging heb ik de maatregelen van de federale regering om de vergroening van het bedrijfswagenpark in te zetten, verdedigd. Natuurlijk blijft het mantra dat de meest duurzame energie de energie is die niet wordt gebruikt. Dat neemt niet weg dat deze maatregel een belangrijke stap is in de richting naar de mobiliteit en het energiesysteem van de toekomst. 

Lees de volledige tekst of bekijk het filmpje van mijn tussenkomst hieronder: 

 

De volledige tekst van mijn tussenkomst

Collega’s,

Sinds het begin van deze legislatuur bespreken we de vergroening van de bedrijfswagens in het parlement.

Zoals de meesten onder u wellicht weten is het een thema dat onze fractie niet onberoerd laat. Onze analyse van het systeem van de salariswagens is dat het een optelsom is van 3 problemen:

  1. Mobiliteitsprobleem, want die wagens rijden vaker in de spits. Er is ook geen enkele incentive om de auto te laten staan en een alternatief te gebruiken, omdat de bijdrage van de gebruiker een vaste bijdrage is ongeacht het aantal kilometers die worden gereden.
  2. Een klimaat- en milieuprobleem want het zijn vaak zwaardere wagens en ook omwille van de extra kilometers stoten zij meer CO2 uit en zorgen zij voor meer luchtvervuiling, vooral in grote steden als Antwerpen en Brussel.
  3. Een sociaal probleem, omdat een deel van de werknemers (meestal beter verdienenden) minder bijdragen, waardoor dat verdeeld wordt over de schouders van alle werknemers.

Deze analyse hadden we gemaakt voor de verkiezingen van 2019, en die analyse is niet veranderd. Wij zijn en blijven voorstander om mensen te betalen in Euro’s in plaats van in auto’s en diesel, en wij willen dus nog altijd dat het systeem op termijn uitdooft.

De grote vraag is dan: als je de kans krijgt om mee te werken aan een project dat 1 van de 3 problemen aanpakt, wat doe je dan?  Steek je je energie en je tijd om alvast een stap vooruit te zetten? Of werk je alleen mee aan een project dat alles tegelijk aanpakt, wetende dat daarvoor op dat ogenblik geen meerderheid bestaat, ook niet tijdens de periode van lopende zaken?

Wij hebben toen de keuze gemaakt om constructief mee te werken aan een voorstel dat tenminste 1 van de 3 problemen aanpakt. Ik heb actief samengewerkt met CD&V en Open VLD, en uiteindelijk zijn we tot iets gekomen dat de basis werd voor wat later door de regering werd opgepikt, en wat hier vandaag ter stemming ligt.

Ondertussen hebben veel specialisten en opiniemakers hun mening gegeven over het voorstel.

De automobielsector heeft gezegd dat tegen 2025 de elektrische wagen gelijkwaardig zou zijn aan de fossiele wagen, zowel wat betreft prijs als prestaties. Het wetsontwerp geeft de markt nog een jaar extra, en treedt pas in voegen in 2026.

De leasingsector heeft gezegd dat ze bezig zijn met nieuwe business modellen over hoe die elektrische wagens nadien als tweedehands op de markt kunnen worden gezet. Zij hebben het wel degelijk over een opportuniteit op de Belgische markt, daar waar veel van de tweedehands leasing wagens vandaag naar het buitenland worden verscheept.

Een internationale vereniging als Mobility and Environment heeft gezegd dat deze maatregel de belangrijkste klimaatmaatregel is die België in de voorbije 10 jaar heeft genomen. De belangrijkste klimaatmaatregel. Dan ben ik fier dat ik deel uitmaak van de ploeg die zo’n maatregel invoert.

Ik verwelkom dan ook het feit dat de Vlaamse regering dezelfde richting wil uitgaan met particuliere wagens. Na de vergroening van de bedrijfswagens, ook de vergroening van de particuliere wagens. Natuurlijk is dat niet dezelfde context. Hier gaat het over het gedrag van de mensen, eerder dan het gedrag van bedrijven; Daarom is het belangrijk om heel goed na te denken over flankerende maatregelen, en is het ook belangrijk om alternatieven uit te werken zoals openbaar vervoer en fietsbeleid. Het moet worden aangegrepen om mee een modal shift in gang te zettn. Nu, ik heb begrepen dat het allemaal nogal snel is moeten gaan, en dat er nog veel moet worden uitgeklaard. Het ziet ernaar uit dat dit zelfs geen Vlaamse bevoegdheid is, maar dat is voor mij op dit ogenblik niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat de meerderheid in Vlaanderen ervan overtuigd is dat het vergroenen van het wagenpark een goeie zaak is. En dat is het ook, mits de juiste omkadering. Als het vergroenen van de bedrijfswagens een belangrijke klimaatmaatregel is, dan is het vergroenen van particuliere wagens dat ook.

Dit alles heeft wel tot gevolg dat ik een beetje in de war ben over de houding van N-VA. N-VA heeft tegen de vergroening van de bedrijfswagens gestemd in commissie. Maar drie weken later stelt ze aan de overkant van de straat zelf voor om de particuliere wagens te vergroenen; Het is niet eenvoudig om de logica daarvan te begrijpen. Waarom die dubbele houding? Waarom die spreidstand?  Gaat het erom dat ze strenger willen zijn voor de mensen dan voor de bedrijven? Of zit er nog een adder onder het gras waardoor men nog wil terugkomen op de intentie die door de Vlaamse regering wordt uitgesproken? Ik hoop uit de grond van mijn hart dat dat niet het geval is, en dat NVA vandaag alsnog dit wetsontwerp zal goedkeuren, om op die manier consistent te zijn met de collega’s aan de overkant van de straat.

Een andere reden om blij te zijn dat ook Vlaanderen werk wil maken van de vergroening van het wagenpark is dat nu ook Vlaanderen een prioriteit zal maken van de nodige infrastructuur. Het wetsontwerp vandaag over de bedrijfswagens heeft een luik over de ondersteuning voor laadpalen. Zowel voor particulieren als voor bedrijven, die hun palen dan ook ter beschikking stellen van het publiek. Als nu ook Vlaanderen gaat meewerken aan een versnelde uitrol van publieke laadpalen en een versteviging van het elektriciteitsnetwerk, dan werken we echt aan eenzelfde doelstelling, elk vanuit onze eigen bevoegdheden. Samenwerken is zoveel vruchtbaarder dan tegenwerken, dus ik verwelkom dit met open armen.

Verder ben ik blij dat we vandaag ook het systeem van het mobiliteitsbudget aanpassen. Dat is vooral de verdienste van collega Jef Van den Bergh. Door deze aanpassing zal het alternatief voor een bedrijfswagen aan populariteit winnen, en kunnen we zo beginnen aan de afbouw van het aantal bedrijfswagens. Dat is tenminste al een degelijke aanzet aan het werken aan het tweede van de drie problemen, namelijk de files en de mobiliteit.

Dan is er ook nog een ander aspect aan deze versnelling van elektrificeren van het wagenpark; Ik heb het dan over de energie-transitie. Ikzelf en mijn gezin rij nu bijna twee jaar met een elektrische wagen. Geen luxemodel, maar een gewone gezinswagen. Mijn vrouw gebruikt de wagen om naar haar werk te gaan, en mijn ervaring is dat de batterij op een doorsnee dag voor zowat 10 of 15% wordt gebruikt, en dat de wagen het grootste deel van de dag stilstaat. Dat zal voor heel veel wagens het geval zijn.

Deze week konden we in de pers het volgende lezen: “thuisbatterijen verkopen als zoete broodjes door de hoge elektriciteitsprijs en de afgeschafte terugdraaiende teller”. Als men spreekt over een thuisbatterij, dan spreekt men over een batterij van gemiddeld 5 tot 10 KWh.

Mijn wagen heeft een batterij van 62KWh. En zoals ik zei is die meestal grotendeels opgeladen, en staat die het grootste deel van de tijd stil.

Wat als ik die batterij kan aankoppelen aan een laadpaal die in 2 richtingen werkt? Mijn batterij laadt op wanneer er overschot is van groene energie, en wanneer er een piek is in de vraag geeft mijn batterij energie af. Als je dat kan doen met enkele 100.000 elektrische wagens, dan kan je daarmee de grote pieken opvangen. Dan spaar je een kerncentrale uit. Misschien is deze technologie wel concreter, realistischer, sneller en goedkoper dan een eventuele modulaire kerncentrale die misschien binnen 25 jaar operationeel kan zijn. Dan hebben we capaciteit via de batterijen in die wagens. Dat is geen science fiction. De technologie bestaat. Het heet Vehicle to Grid. Wie weet kan een dergelijk systeem zelfs mee dingen in de volgende veiling voor de CRM om op die manier mee te werken aan bevoorradingszekerheid en reservecapaciteit.

Tenslotte collega’s, wat het derde probleem van bedrijfswagens betreft, namelijk het fiscale gunstsysteem en dus het aspect van sociale rechtvaardigheid.  Deze Vivaldi regering maakt werk van een belastinghervorming. In het regeerakkoord staat dat het de bedoeling is om alternatieve verloningsvormen om te buigen naar verloning in Euro’s. Het thema zal daar opnieuw aan bod komen. Maar laat ons ervoor zorgen dat zolang die bedrijfswagens hier nog rijden, dat ze tenminste bijdragen aan het verbeteren van onze luchtkwaliteit, aan het verminderen van onze CO2 uitstoot, en wie weet aan het balanceren van het elektriciteitsnetwerk.

Om al deze redenen, collega’s, zal onze fractie met overtuiging dit wetsontwerp steunen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren