23 okt 2019

Welzijn personeel en kwaliteit dienstverlening FOD Financiën

Een goed functionerende Federale Overheidsdienst Financiën is essentieel om een goed onderbouwd financieel beleid op te zetten, belastingdossiers snel en grondig af te handelen, de strijd tegen fiscale fraude op alle mogelijke niveaus te voeren, kwaliteit van de dienstverlening voor de burger te garanderen, …. Een enquête die de vakbond NUOD-Financiën dit voorjaar afnam bij een kwart van alle werknemers van de FOD leverde echter enkele verontrustende resultaten op. Zo stelde deze vakbond grote zorgen vast bij het personeel, zorgen die zouden zijn ingegeven door onder meer een aanhoudende vermindering van het personeelsbestand, een toename van de werklast en stijgende stress. Met name het personeel van de algemene administraties Fiscaliteit en Douane zou een sterk verminderd welzijn ervaren, alsook een sterk verminderde capaciteit om hun werk naar behoren uit te voeren.

Uit het antwoord van de minister van Financiën op vragen van Kamerlid Dieter Van Besien (Groen) komt naar voren dat uit de door de FOD zelf in 2016 en 2018 georganiseerde tevredenheidsenquêtes  zou blijken dat het percentage personeelsleden dat van oordeel is dat ze genoeg tijd hebben om hun werk te doen, stagneert: 59,4% van het personeel in 2016 en 59,7% in 2018 gaan akkoord met de bewering: “Ik heb genoeg tijd om mijn taken uit te voeren”. Het stressniveau is, tussen de twee enquêtes in, lichtjes gedaald. Het percentage personen dat akkoord is met de bewering “ik heb stress op het werk” is van 56,5% in 2016 naar 54,2% gedaald in 2018. De evolutie, hoewel minimaal, is positief.

Uit cijfers over de totale tewerkstelling bij de FOD Financiën blijkt alleszins ook dat tussen 2014 en 2018 in de meeste diensten significante personeelsverminderingen werden doorgevoerd, waardoor het totale personeelsbestand van de FOD op vier jaar afnam van 25 712 naar 22 260.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren