18 mrt 2021

Zwart geld op Belgische rekeningen

Een nieuwe studie van het Rekenhof wijst aan dat er voor 40 miljard euro zwart geld op de Belgische rekeningen staat. Dit komt doordat belastingontduikers doorheen de regularisatierondes een deel van hun zwart geld hebben laten regulariseren, maar een ander deel in dezelfde beweging simpelweg geparkeerd hebben op Belgische bankrekeningen. Tijdens de plenaire vergadering van 18 maart 2021 vroeg Dieter Van Besien hoe de Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, van plan is om dit zwarte geld op de Belgische rekeningen aan te pakken.

We want our money back

België heeft een geschiedenis van belastingontduiking die tot op vandaag speelt. Zo berekende recent het Rekenhof dat er waarschijnlijk voor 40 miljard euro aan zwart geld op Belgische rekeningen staat. In veel gevallen staat dit geld al zo lang op de Belgische rekeningen dat de feiten voor de fiscus verjaard zijn. Doordat fiscale fraude een voortdurend misdrijf is kan het parket hier gelukkig wel nog actie ondernemen. Voor mij is het duidelijk dat onze regering er alles aan moet doen om deze fraude daadwerkelijk te bestraffen. Als de belastingontwijkers de hete adem van justitie voelen zullen zij immers geneigd zijn om hun volledige kapitaal te laten regulariseren. Dit zou niet alleen broodnodige opbrengsten voor de Belgische staatskas betekenen, maar ook een historische onrechtvaardigheid rechtzetten. Zie een fragment van mijn tussenkomst en de volledige tekst van mijn vraag en het antwoord van de Minister hieronder:

De tekst van mijn tussenkomst

Beste collega's, het rapport van het Rekenhof bevestigt eigenlijk wat wij allemaal al lang weten, namelijk dat er voor ongeveer 40 miljard euro zwart geld op de Belgische rekeningen staat. Dat geld is bij vorige operaties vanuit het buitenland terug naar ons land gehaald, maar raakte toch niet geregulariseerd. Wij weten dat het geld er is, maar we geraken er niet aan.

Nu hoor ik hier en daar praten in termen van laaghangend fruit, sitting ducks, alsof dat geld zomaar voor het oprapen ligt. Daarmee ben ik het niet eens, want het is ingewikkelder, maar wij moeten er wel volop achteraan. Fiscaal gezien is de fraude verjaard en dus zegt de fiscus niets te kunnen doen. De fiscus weet misschien wel waar het geld zit, maar kan er niet aan. Strafrechtelijk gezien is de fraude niet verjaard en dus kan Justitie wel aan het geld, maar weet niet waar het zit. Als er voldoende gespecialiseerd personeel wordt ingezet, dan lukt het wel. Het parket van Gent heeft in de voorbije jaren enkele successen geboekt in die context, die als voorbeeld kunnen dienen. Op de meeste andere plaatsen worden er geen of onvoldoende gespecialiseerde manschappen ingezet.

Er zijn nog andere mogelijkheden. Vandaag weten wij nog altijd meer over het geld dat onze landgenoten op een rekening in een buitenland hebben dan over het geld van onze landgenoten op rekeningen in eigen land. Buitenlandse banken moeten nog altijd meer informatie doorsturen naar onze diensten dan de Belgische banken. Leg het mij uit, beste collega's, want ik zie de logica niet in.

Mijnheer de minister, het gaat over heel veel geld en mijn vraag is dan ook heel eenvoudig. Bent u van plan om volop achter dat geld te gaan? Welke instrumenten denkt u daartoe nodig te hebben?

Het antwoord van de Minister

Mevrouw de voorzitster, dames en heren parlementsleden, het is een van mijn absolute prioriteiten om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar fiscale verplichtingen nakomt en dus ook correct belastingen betaalt. Dat is niet meer dan logisch, niet meer dan eerlijk, niet meer dan rechtvaardig. Ik ben in deze een trouwe partner om dat doel in de komende weken, maanden en jaren na te streven en te realiseren.

De cijfers die wij deze week in de pers hoorden, zijn natuurlijk geen nieuwe cijfers. Zij zijn bij velen van ons al bekend, want vorig jaar hebben wij hierover in het Parlement reeds hoorzittingen gehouden in de commissie voor Financiën. Het rapport over de fiscale regularisaties is natuurlijk wel interessant, want het toont ons hoe ver wij staan in de fiscale regularisaties en waar er nog aanpassingen en verbeteringen mogelijk zijn.

Meer zelfs, het toont eigenlijk aan dat wij het opgestarte traject, dat wij momenteel bewandelen, moeten voortzetten. Het toont aan dat de huidige fiscale regularisatieronde, die sinds 2016 loopt, ook effectief werkt. De problemen die zowel in het rapport als in verschillende persartikels werden aangehaald, situeren zich echter in de vorige regularisatierondes. Het is ook daarover dat het Rekenhof een aantal aanbevelingen heeft gedaan.

Het gaat daarbij over dossiers, zoals u daarnet ook zei, mijnheer Vanbesien, die fiscaal verjaard zijn. Het gaat over fiscaal verjaarde kapitalen. Dat is juist, maar wij moeten ook benadrukken dat die fiscaal verjaarde kapitalen wel nog vatbaar zijn voor strafrechtelijke vervolging en ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het parket hierin correct en rechtvaardig zal optreden.

Daarnaast hoor ik ook positieve signalen uit de banksector, die tonen dat ook de banken hierin hun verantwoordelijkheid nemen en dat zij melding zullen blijven maken bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Binnenkort zal ik bovendien extra initiatieven nemen om het preventieve luik wettelijk te versterken.

Dames en heren, u weet dat ik momenteel hard aan het werken ben aan een actieplan tegen fraude, samen met het College voor de fraudebestrijding. We zullen dat in de komende dagen of weken afkloppen binnen het ministerieel comité. In het kader van dat actieplan willen we er ook voor zorgen dat het parket en de fiscale administratie nauwer kunnen gaan samenwerken, zodat er in grootschalige fraudedossiers beter kan worden vervolgd. Ik hoop dat ik hiervoor alle steun zal krijgen van het Parlement.

Mijn repliek

Mijnheer de minister, het gaat over 40 miljard euro aan zwart geld dat hier op rekeningen staat. Met een belastingtarief van 40 % betekent dit dat de Belgische staatskas potentieel 16 miljard euro misloopt. Dat geld moet de Staat dus ergens ander gaan halen.

Mijnheer de minister, we want our money back. De grote meerderheid van mensen en bedrijven die eerlijk hun bijdrage betalen, is altijd de verliezer van dit bedrog. We zijn het aan hen verplicht om ervoor te zorgen dat die bedriegers niet gerust achterover kunnen leunen, maar dat ze voelen dat we achter hen aankomen. Mijnheer de minister, wij zullen die strijd samen met u voeren.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren